banner66


EMPERYALİST GÜÇLER ULUS DEVLETLERİ YOK ETMEK İSTERKEN KENDİLERİNİ DÖNÜŞTÜRECEKLER.

EMPERYALİST GÜÇLER ULUS DEVLETLERİ YOK ETMEK İSTERKEN KENDİLERİNİ DÖNÜŞTÜRECEKLER.

Mükerrem Türe

02 Aralık 2019, 09:31
Bu makale 254 kez okundu

Dünya siyasal tarihini analiz ettiğimizde insan alemi döneminin siyasal sistemi içinde yaşamını sürdürürken ,kendi geliştirdikleri teknolojiye uygun olarak yaşam sistemlerini de değiştirmiştir.Teknolojinin ortaya çıkmadığı dönemde ortak yaşam içinde hayatlarını sürdürürken,Başta ateşin ve üretim araçlarının icadıyla beraber yavaş yavaş kölecilik sistemi içinde yaşamaya başlamış.Tarımı kolaylaştıran teknoloji geliştikçe feodal sistem içinde yaşama geçmiştir.Feodal sistem büyük imparatorlukların ortaya çıkmasına neden olmuş.İnsan alemi uzun süre imparatorlukların yaşam biçimini yaşamışlardır. Toprağa dayalı yaşam biçimi daha fazla toprak sahibi olarak refaha yansıdığı için ,imparatorluklar arasında savaşlarda kaçınılmaz olarak devam etmiştir. Feodal sistem savaşlarla beslenerek yaşamını sürdürmüştür. İnsan oğlu tekerlek ve dişli ile  geliştirdiği teknoloji ile sanayi üretimini geliştirerek kapitalist sisteme geçtikten sonra ulus devlet yapısı ortaya çıkmış. Birinci dünya savaşı sonrası imparatorluklar tasfiye edilerek. Ulus devlet içinde yaşam biçimi insan oğlunun yaşam biçimine dönüşmüştür. Kapitalist sistem içinde finans birikimi emperyalizmi ortaya çıkarmış.Emperyalizm tekelleşmeyi gerçekleştirmiş. Ulus devletler tekelleşmiş sermayenin istedikleri kadar refah düzeyine ulaşmışlardır. Emperyalist güçler dünya ulus devletlerini istedikleri gibi yönetmeleri için önce İngiliz ulus devletini, daha sonra da Amerika ulus devletini dünya gücü olarak ortaya çıkarmış. Bu ulus devletler eliyle tüm dünya ulus devletlerine yön vermişlerdir. Bu gün dünya alemi emperyalizm yaşam biçimini kabullenmiş.Karşı duranları da ortadan kaldırmıştır.

            Emperyalizm tüm dünya devletlerini önce İngiliz parası ile yönetirken bu gün Amerika parası ile yönetmektedir. Bu yolla bütün ticari yolların kapısını tekel şirketlerine bağlamışlardır. Emperyalist güçler ulus devletlerin gümrük kapılarını ortadan kaldırmak yolunda epeyce yol almış. Liberal sisteme geçmiş. Avrupa da ortaya çıkan ulus devletlerin sınırlarını sembolik hale getirmeleri liberal sisteme hizmet etmektedir. Emperyalist güçler tüm dünyada ulus devletleri parçalayıp bölerek sınırları ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Orta doğuda yaşananlar bu amaca  hizmet etmektedir.

           Günümüzde teknolojinin geldiği noktada Amerikan parası yerine  kullanılmaya başlanan  sanal para hızla yayılmaktadır. Dünya ticaretini tekelci sermayenin yönettiği Amerika parası ,yerini sanal paraya bırakmamak için büyük bir mücadele vermektedir. Bu mücadele savaşla mı sonlanacak zaman gösterecektir. Emperyalist güçler liberal sistem ile hazırladıkları ortam, yeni bir sisteme geçişin yolunu açacak görünüyor. Emperyalist güçler kendilerini yenileyemezlerse sosyalist sisteme geçiş kaçınılmaz olur. Dünya ulus devletleri sosyalist sistem içinde varlıklarını sürdürmeye devam ederler. İnsan alemi yeni bir yaşam biçimine dönüşme yolunda hızla ilerliyor.  

            Dünya halklarının ortak uygulamaya geçireceği yeni sistem, geçmiş uygulamalarla izahı mümkün olmayacaktır.

 

Yorum Gönder

@name x