EMPERYALİZMİN ÖMRÜ MÜ UZATILIYOR?

EMPERYALİZMİN ÖMRÜ MÜ UZATILIYOR?

Mükerrem Türe

20 Mart 2020, 10:31
Bu makale 789 kez okundu

Tüm dünya ulusal devletleri var olan gerçeklerle yüzleşiyor.Tüm dünya işsizliğe ,sosyal çöküntüye,eğitimin  yozlaşmasına, insan sağlığına çareler üretemiyor.Bozulan dengenin bozulmasını düzeltemiyor. Emperyalist gücün yönettiği yaşanan sürece tüm dünya insanları tepki veriyor.Tüm insanlık dram yaşarken ,bir avuç insanın oluşturduğu emperyalist sistem yaşamına devam ediyor. Tüm insanların kurtarıcılığına soyunmuş görünüyor. Tüm insanlık da kurtarılmayı bekliyor.

          Emperyalizmin dünyayı yönetirken ortaya koyduğu içsel olgu (Mahir Çayan toplu yazılar)da ifade ettiği görevini tamamladı da yeni bir sistem mi getiriyor. Tüm insanlığı yönetecek dengenin bozulmasını düzeltemezse sosyalizme geçişi daha fazla geciktiremez sosyalist sistem, emperyalist sistemin yerini alır.Sosyalist sistem ile tüm insanlık değer yargılarını da yavaş yavaş değiştirmeye başlar. Yeni düzene uyum sağlar.

            Emperyalistlerin ortaya koydukları yeni teknoloji 20.yüzyılda üretim ve tüketimde ,yeni bir işçilik,sosyal yapı,eğitim ve sağlık yaşam biçimini tüm insanlığa dayatacak. Tüm insanlığın değer yargılarını yeni sisteme uygun dönüşmesini isteyecektir. Aklın ,bilimin hakim olduğu yeni sisteme uyum sağlamakta öncelik sağlayan ulus devletler ,geleceğin kalkınmış, uygar ve medeni devletleri olacaklardır. Uyum sağlamakta gecikenler sömürge devletleri olarak yaşamlarına devam edeceklerdir. Yada insanlık emperyalist sistemi yıkarak, sosyalist sistemi getirecektir. Tüm dünya devletlerini etkisi altına alan virüs salgını ortaya koymuştur ki mevcut, ekonomik,s osyal ve siyasi yapı ile insanlık yüzleşmektedir. Çaresizlik içinde  emperyalist gücün kendilerini koruyacak tedaviyi beklemektedirler.

            Evet emperyalist güç kurtarıcı rolünü oynayarak tüm insanlığı kendisinin ortaya koyacağı yeni sistem ile ömrünü uzatmanın yolunu açacaktır.Açmaya çalışacaktır.Yeni sistemle bozulan dengeleri düzeltmeyi sağlamaya çalışacaktır.Yeni sistemle getireceği ekonomik,sosyal ve siyasi yapı ile tüm insanlığı yönetmeye devam edecektir gerçeğini tüm insanlık kabullenecektir.

             19.yüzyılın dehası Atatürk'ün Türk milletine  söylediği hedefe ulaşmak için (çağdaş ve uygar düzeye gelme) Yeni kurulacak sistemin ekonomik, sosyal ve siyasi yapılaşmasını doğru anlayıp ve yorumlayıp ülkemize yansıtabilirsek ,dünya devleti olma yolunda önemli bir adım atmış oluruz.

           Bütün mesele akıl ve bilimi kullanıp, kullanmayacağımıza bağlı olacaktır.

 

Yorum Gönder

@name x