banner66

“Üzülerek takip ettik”

23 Ağustos 2019 Cuma 10:23
Bu haber 1511 kez okundu

Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman’dan açıklama geldi. Başkan Kahraman “Açıklamaları üzülerek takip ediyoruz”dedi.

“Üzülerek takip ettik”

Sponsor Reklamlar

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt’un sert açıklamalarına maruz kalan Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman eleştirilere cevap verdi.Kahraman’ın açıklaması şöyle;19.08.2019 tarihinde, borsamızın fiyat ilan yerlerinde ilan edilmiş olan 15.-TL piyasa fiyatı ardından yapılan ağır eleştiri ve hakaretleri ne yazık ki üzülerek takip ettik.

Ticaret Borsalarının kuruluş ve işleyişleri 5174 Sayılı Kanun ve bu kanuna dayanarak çıkartılmış yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

 “Fiyat Tespiti” ve “İlanı”  5174 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi ve “Borsa Muamelat Yönetmeliği” nin 71. Maddesi ile düzenlenmiştir.

5174 Sayılı Kanun’un “Borsanın görevleri” başlıklı 34. Maddesi’nin (b)  Fıkrası “Borsaya dâhil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.”  hükmünü içermektedir. Yine Muamelat Yönetmeliği’nin 71. Maddesi’nin ilk cümlesi “ Borsalar ve bunların şubelerinde muamele gören maddelerin her gün, o güne ait fiyatları tespit ve ilan olunur.” hükmünü içerip, fiyat tespit ve ilanının keyfiyete bağlı olmadığı ve borsanın görevlerinden biri olduğunu net olarak ifade etmektedir. Bu yasal dayanakla, borsaların fiyat tespiti ve ilanı, asli görevlerindendir. Hiçbir kurum, kişi ve kuruluş “Borsalar fiyat ilan etmesin” gibi bir kanaatte bulunamaz/ bulunmamalıdır. Borsaların fiyat tespit ve ilanı yasaldır. Asli görevimizdir.

Günlük fiyat tespitlerinin neler olduğu ve sınıflandırmanın nasıl yapılacağı da yine Borsa Muamelat Yönetmeliği’nin 71. Maddesi’nin devam fıkralarında düzenlenmiştir.

Ordu Ticaret Borsası olarak  “Cari yıl müstahsilden tacire satış fiyatını” tespit ve ilan etmekteyiz. Fiyat tespitinin nasıl yapılacağı Borsa Muamelat Yönetmeliği 71. Madde (a) fıkrasında “Bir maddenin aynı tipine ve en son mahsul yılına ait ve hazır mal peşin tediye esasına dayalı muamelelerden müstahsil ve tacirler arasında yapılanların bedel ve miktar toplamları bulunur ve bunların birbirine bölünmesiyle fiyat tespiti yapılır.” hükmüyle  düzenlenmiştir. 

Ordu Ticaret Borsası, TMO’nun Destekleme Alım Fiyatını TMO’nun ilan ettiği hâliyle aynen yayınlarken, üyelerinden gelen müsbit evraka bağlı olarak piyasa fiyatını tespit edip ilan etmektedir. (Diğer Ticaret Borsaları için de bu yöntem geçerlidir.)

“Borsaların bilgi ve belgeleri paylaşması suçtur”

Karaman, “Ticaret Borsalarına üyeleri tarafından verilen/üyelerinin ibraz emek zorunda oldukları müsbit evraklar (Fatura, müstahsil makbuzu, irsaliye, sözleşme vb.) “Üye Mülkiyeti” statüsünde olup; üçüncü kişilerle paylaşılması yasal olarak mümkün değildir. Gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında değerlendirilip, saklanmaktadır. Ticaret Borsaları üyelerine ait bu verileri ortalığa dökmek gibi bir hakka sahip değildir. Borsaların üyelerine ait bu türden bilgi ve belgelerini paylaşmaları suçtur.

5174 Sayılı Kanun’un “Borsaya Kayıt Zorunluluğu” başlıklı 32. Maddesi’nin ilk cümlesi “Ticaret borsası kotasyonuna dâhil maddelerin alım veya satımı ile uğraşanlar, bulundukları yerin borsasına kaydolmak zorundadırlar. Buna  uymayanların kayıtları, borsaca re’sen yapılır ve kendilerine tebliğ edilir. Meslek gruplarına göre yapılacak bu üye kayıtları, elektronik ortamda Bakanlık ve Birlik bünyesinde düzenlenen ortak veri tabanında güncel olarak tutulur.”hükmünü taşımaktadır. İşte bu nedenledir ki borsaya kayıt zorunluğu olan üyelerimizin gerçekleştirdikleri muamelelere dair müsbit evraklara itibar etmekteyiz.  

 “Üç beş kişinin ağzına bakarak fiyat yazıyorlar” şeklindeki eleştiriler dayanaksızdır. Üç beş kişi dedikleri borsa üyeleridir ve fiyat tespiti noktasında borsaya ulaşan evrakların ya da evrakın sayısı, hangi üyeden geldiği önem arz etmemektedir. Önemli olan muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olmaması ve fiktif işlem şüphesi taşımaması ve işlem yapan taraflardan en az birinin borsamız üyesi olmasıdır.” Şeklinde açıklamalarına yer verdi.Haber Merkezi

 

Anahtar Kelimeler

Sponsor Reklamlar

Yorum Gönder

@name x