9 işyerinin satış ihalesi 13 Eylül'de yapılacak

Akkuş Belediyesine ait büyüklükleri 77 ila 273 metrekareden oluşan 9  adet bağımsız ofis için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesi gereğince açık teklif usulü satış ihalesi gerçekleştirilecek. 13 Eylül saat 10.00'da yapılacak satış için başvurularda son tarih ise13 Eylül 2023 saat 09.30 olarak belirlendi.

akkuş-işyeri-ihale

İhale detayları ise şu şekilde;

  1. İhale tarihi 13.09.2023 tarihi Çarşamba günü saat 10:00’da listedeki sıralamaya göre Merkez Mahallesi Meydan Sokak No:24 Akkuş Belediyesi Hizmet binası toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir.
  2. İhaleye katılacak iştirakçilerin evraklarını en geç 13.09.2023 tarihi 09:30 Saatine kadar Akkuş Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.
  3. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  4. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzde ücretsiz görülebilecek olup, İhaleye girmek isteyen iştirakçiler şartnameyi 250,00 ( İkiyüzelli ) Türk Lirası bedel ödeyerek satın almak zorundadır
  5. İhaleye Katılacak olanlardan İstenilen Belgeler; Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgelerin asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.