Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, her yıl olduğu gibi "Aleviler oruç tutar mı?" sorusu tekrar gündeme geldi. Bu yazımızda, bu sorunun cevabını ararken, Alevi inancındaki oruç tutma anlayışını ve Ramazan'a bakış açısını inceleyeceğiz.

Aleviler yüzyıllardır Ramazan ayında oruç tutmamış, bunun yerine Muharrem Orucu ve Hızır Oruçları'nı ve 48 Perşembe dediğimiz kişisel tercihe bağlı oruçları tutmuşlardır. Alevi inancında oruç, nefsi terbiye etmek ve ruhu olgunlaştırmak için bir araç olarak görülür.

Muharrem Orucu, Kerbela olayında Hz. Hüseyin ve Ehlibeyt'in şehadeti için matem tutmak ve onların anısını yaşatmak için tutulur. Hızır Orucu ise Hz. Hızır'ın adına ve bereket dileğiyle tutulan bir oruçtur. 48 Perşembe oruçları ise her Perşembe günü tutulan ve kişisel bir tercih olan oruçlardır.

Alevilerin Ramazan ayında oruç tutmamalarının temelinde, Kur'an'ı Kerim'deki oruç ayetinin yorumlanmasındaki farklılık yatar. Bakara Suresi'nin 183-185. ayetlerinde geçen "Sizden öncekilerin tuttuğu oruç, Muharrem’dir." ifadesi, Aleviler tarafından Ramazan ayında oruç tutmanın farz olmadığının delili olarak yorumlanır.

Sdfghgg

Aleviler, Ramazan ayına saygı duyar ve bu ayda oruç tutanlara da saygı gösterirler. Ancak kendi inançlarına göre Muharrem ayında oruç tutmayı ve Kerbela'yı anmayı tercih ederler.

Aleviler Ramazanda nasıl oruç tutar?

Bazı yörelerimizde Aleviler, Ramazan Ayı'nda ki bu üç günü oruç tutarak geçirmektedirler. Bu oruç Kur'an-ı Kerim'in indirilişine bianen (yani vurgu Kuran'adır) tutulan oruçtur. Hakka bir şükür olarak tutulur. Bu da tamamen kişisel bir tercihtir.

Editör: Atakan Öztürk