Türk Tabipleri Birliği’nin 76. Büyük Kongresi, 28-30 Haziran’da yapılacak. Yeni yönetimin belirleneceği kongrede Çağdaş Türk Hekimleri Birliği, Etkin Demokratik TTB grubu ve Tabip Odaları İnisiyatifi olmak üzere 3 liste yarışacak.

Çağdaş Türk Hekimleri Birliği adına TTB Merkez Konseyi adayı ve aynı zamanda Ordu Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi Uzm. Dr. Ali Coşkun, Türk Tabipleri Birliği'nin daha etkin ve demokratik bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hekimlik mesleğinin onuru ve toplum sağlığı adına, Türk Tabipleri Birliği'nin yetkililerle daha etkin diyalog kurabilen, saygın bir kurumsal yapı olması gerekmektedir. Bu dönüşüm için atılması gereken adımlardan biri, Türk Tabipleri Birliği yasasının gözden geçirilerek, ülkemiz sınırları içinde hekimlik yapacak tüm hekimlerin birlik üyeliğinin zorunlu hale getirilmesidir. Tıpkı barolar gibi, tabip odalarının doğal üyesi olma hakkı tüm hekimlere tanınmalıdır." şeklinde konuştu.

Coşkun ayrıca, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilerliyoruz. Oylarınızı Çağdaş Türk Hekimleri Birliği'ne veriniz." diyerek hekimlerden destek istedi.

Editör: Atakan Öztürk