Ücretli çalışan sayısındaki artışta en büyük paya sahip olan sektör ise inşaat sektörü oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %10,1 artarak 1 milyon 472 bin 917 kişiye yükseldi. Bu artış, inşaat sektörünün canlanmasına ve yeni projelerin hayata geçmesine işaret ediyor.

Sanayi sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %1,4 azalarak 4 milyon 752 bin 481 kişi oldu. Bu azalış, sanayi sektörünün pandemi nedeniyle yaşadığı zorluklara ve talep daralmasına bağlanıyor.

Ticaret-hizmet sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yıllık olarak %2,0 artarak 8 milyon 831 bin 975 kişi oldu. Bu artış, ticaret-hizmet sektörünün pandemi sonrası toparlanmasına ve tüketici güveninin artmasına yansıyor.

TÜİK, ücretli çalışan istatistiklerini, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerinden elde ettiği verilerle oluşturuyor.

İşsizlik Oranında Düşüş! İşsizlik Oranında Düşüş!

Editör: Atakan Öztürk