Arıcılık Yönetmeliği 23.05.2024 tarih ve 32554 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmeliğe göre;

Arı konaklama noktaları oluşturularak gezginci arıcıların sorunları giderilecek.

Konaklama alanlarında ne kadar kovan bulunacağı belirlenerek uygun floradan bal üretimi sağlanacak.

Mera komisyonunun uygun görüşü ile bölgedeki arı konaklama kapasiteleri genişletilecek.

Arı gen kaynaklarının korunması amacıyla oluşturulan izole bölgelere yönelik ilave tedbirler alınacak.

Arı ürünlerinin kayıt altına alınması ve üretimine yönelik tedbirler alınacak.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çifçi, yeni maddelerin arıcıları sevindirdiğini söyledi.

Başkan Çiftçi, bu maddeleri  kısaca özetlemek gerekirse artık, mevzuat arıcılar için daha kolay hale getirildi diyebiliriz dedi.  Soner ÖZDEMİR 

Editör: Soner Özdemir