Eski uygarlıklardan olan Babiller kimdir? Babiller neleri icat etmiştir? Babiller dünyanın şeklinin nasıl olduğunu düşünüyorlardı? Detayları haberimizde..

Babiller Kimdir

Babiller, MÖ 1894 ile MÖ 539 yılları arasında Mezopotamya'da hüküm sürmüş bir halktır. Babiller, Sami kökenli bir halk olup, Sümer ve Akad kültürlerinden etkilenmişlerdir. Babiller, Mezopotamya'nın en büyük imparatorluklarından birini kurmuşlar ve bölgenin kültürel, ekonomik ve siyasi gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Babiller, MÖ 1894 yılında, Amori kralı Sumu-Abum tarafından kurulmuştur. Sumu-Abum, Babil'i bir ticaret ve kültür merkezi haline getirmiştir. Babiller, Hammurabi döneminde (MÖ 1792-1750) büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. Hammurabi, Babil'i Mezopotamya'nın en güçlü devleti haline getiren bir dizi reform yapmıştır. Bu reformlar arasında Hammurabi Kanunları da yer almaktadır. Hammurabi Kanunları, tarihteki en eski ve en kapsamlı kanunlar olarak kabul edilmektedir.

Babiller, MÖ 626 yılında Medler tarafından yıkılmıştır. Ancak, Babiller, daha sonra Pers İmparatorluğu'nun bir parçası olarak yeniden kurulmuştur. Babiller, MÖ 539 yılında Pers kralı II. Kiros tarafından fethedilmiştir.

Babiller, Mezopotamya'ya önemli katkılarda bulunmuşlardır. Babiller, astronomi, matematik, tıp ve hukuk gibi alanlarda önemli gelişmelere imza atmışlardır. Babiller, aynı zamanda Mezopotamya'nın en önemli kültürel merkezlerinden biri olmuştur.

Babillerin başlıca özellikleri şunlardır:

 • Sami kökenli bir halktır.
 • Sümer ve Akad kültürlerinden etkilenmişlerdir.
 • MÖ 1894 ile MÖ 539 yılları arasında Mezopotamya'da hüküm sürmüşlerdir.
 • Mezopotamya'nın en büyük imparatorluklarından birini kurdular.
 • Bölgenin kültürel, ekonomik ve siyasi gelişimine önemli katkılarda bulundular.

Babillerin en önemli eserleri şunlardır:

 • Babil Kulesi
 • Babil Bahçeleri
 • Hammurabi Kanunları
 • Babil Matematik Sistemi
 • Babil Astronomisi
 • Babil Tıbbı

Babiller, Mezopotamya'nın en önemli medeniyetlerinden biridir. Babiller, bölgenin kültürel, ekonomik ve siyasi gelişimine önemli katkılarda bulunmuşlardır. Babillerin mirası, günümüzde de hissedilmektedir.

Babiller Neleri İcat Etmiştir

Babiller, Mezopotamya'da hüküm sürmüş bir halktır. MÖ 1894 ile MÖ 539 yılları arasında yaşamış olan Babiller, astronomi, matematik, tıp ve hukuk gibi alanlarda önemli gelişmelere imza atmışlardır. Babillerin yaptığı bazı önemli icatlar şunlardır:

 • Abaküs: Babiller, ilk bilgisayar olarak kabul edilen abaküsü icat etmişlerdir. Abaküs, küçük taşların veya boncukların kullanılarak sayıların hesaplandığı bir araçtır.
 • Çivi yazısı: Babiller, çivi yazısını geliştirmişlerdir. Çivi yazısı, bir çubuk veya kalemle kil tabletlere yazılan bir yazı sistemidir.
 • Babil takvimi: Babiller, 365 gün ve 12 aydan oluşan bir takvim geliştirmişlerdir. Bu takvim, günümüzde kullanılan takvimin temelini oluşturmaktadır.
 • Hammurabi Kanunları: Babiller, Hammurabi Kanunları olarak bilinen bir hukuk sistemi geliştirmişlerdir. Bu kanunlar, adaleti ve düzeni sağlamak için tasarlanmıştır.
 • Babil astronomisi: Babiller, astronomi alanında önemli gelişmelere imza atmışlardır. Ay ve güneş tutulmalarının devirli olduğunu keşfetmişlerdir. Ayrıca, gezegenlerin ve yıldızların hareketlerini incelemişlerdir.
 • Babil matematiği: Babiller, matematik alanında da önemli gelişmelere imza atmışlardır. Onluk sayı sistemini geliştirmişlerdir. Ayrıca, kare kök, küp kök ve pi sayısının yaklaşık değerlerini hesaplamışlardır.
 • Babil tıbbı: Babiller, tıp alanında da önemli gelişmelere imza atmışlardır. Kırık kemikleri tedavi etmek için alçı kullanmışlardır. Ayrıca, bitkilerden ilaç üretmişlerdir.

Babillerin yaptığı bu icatlar, modern dünyanın temellerini oluşturmuştur.

Babiller Dünyanın Nasıl Olduğunu Düşünüyordu

Babiller, dünyayı suyun üzerinde yüzen düz bir tepsi olarak hayal ediyorlardı. Bu tepsinin ortasında Babil şehri yer alıyordu. Babiller, dünyanın etrafını çevreleyen bir okyanus olduğuna inanıyorlardı. Bu okyanus, dünyanın kenarından aşağıya dökülen ve geri dönmeyen bir nehir tarafından besleniyordu.

Babiller, dünyanın yaratılışını da bir efsaneyle açıklarlardı. Bu efsaneye göre, Tanrı Marduk, dünyanın yaratılması için bir savaş yapmıştır. Marduk, bu savaşta Tanrı Tiamat'ı yenmiş ve dünyayı yaratmıştır.

Babiller, dünyanın sonunun da bir gün geleceğine inanıyorlardı. Bu son, Tanrı Marduk'un yeniden savaşmasıyla gerçekleşecekti. Bu savaşta Marduk, Tiamat'ın çocuklarını yenecek ve dünyayı yeniden yaratacaktı.

Babillerin dünya hakkındaki bu görüşleri, Mezopotamya'daki diğer medeniyetlerin dünya görüşlerinden etkilenmiştir. Ancak, Babiller, bu görüşleri kendi kültürel ve dini unsurlarıyla harmanlayarak özgün bir dünya görüşü oluşturmuşlardır.

Babillerin dünya hakkındaki görüşlerini destekleyen bazı kanıtlar şunlardır:

 • Babillerde, dünyanın düz bir tepsi olarak tasvir edildiği kil tabletler bulunmuştur.
 • Babillerde, dünyanın etrafını çevreleyen bir okyanus olduğuna inanıldığını gösteren dini metinler bulunmaktadır.
 • Babillerde, dünyanın yaratılışını anlatan efsaneler mevcuttur.
 • Babillerde, dünyanın sonunun geleceğine dair kehanetler bulunmaktadır.

Babillerin dünya hakkındaki görüşleri, günümüzde de ilgi çekmektedir. Bu görüşler, eski insanların dünyayı nasıl anlamaya çalıştığını anlamamıza yardımcı olmaktadır.