Türk dilinde önemli bir kelime olan "Banisi"nin anlamına derinlemesine bir bakış atacağız. Peki, Banisi ne demek? Bani kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

Banisi ne demek?

Banisi: Kurucusu, yapanı, inşa eden anlamına gelir. Bir şeyin ilk defa var olmasını sağlayan kişi veya kişiler için kullanılır.

Örnekler:

 • "Bu caminin banisi kimdir?"
 • "Şehrin banisi Osman Bey'dir."
 • "Modern bilimin banileri arasında Galileo Galilei ve Isaac Newton yer alır."

Banisi kelimesinin kökeni:

Arapça kökenli bir kelimedir. "Bina" fiilinden türemiştir.

Eş anlamlılar:

 • Kurucusu
 • Yapanı
 • İnşa eden
 • Vâkıfı
 • Muhterisi

Zıt anlamlılar:

 • Yıkıcısı
 • Yok edeni

Bani kelimesinin anlamı nedir?

"Bani" kelimesinin anlamı, hangi dilde kullanıldığına ve hangi bağlamda geçtiğine bağlı olarak değişebilir.

Farklı dillerde "bani" kelimesinin anlamları:

 • Türkçe:
  • 1. Kurucusu, yapıcısı, oluşturucusu.
  • 2. Bir şeyin var olmasına sebep olan kişi veya şey.
  • 3. Eski bir Türk unvanı.
 • Arapça:
  • 1. Bina, yapı.
  • 2. Yapı ustası, inşaatçı.
 • Farsça:
  • 1. Bayan, hanım.
  • 2. Soylu kadın.

"Bani" kelimesinin farklı bağlamlarda anlamları:

 • Tarihsel bağlamda: Bir imparatorluk, krallık veya devlet kuran kişi veya hanedan.
 • Dini bağlamda: Bir dinin veya mezhebin kurucusu.
 • Felsefi bağlamda: Bir varlık sisteminin veya ideolojinin kurucusu.

Örnek kullanımlar:

 • "Osmanlı İmparatorluğu'nun banisi Osman Gazi'dir."
 • "İslam dininin banisi Hz. Muhammed'dir."
 • "Marksizmin banisi Karl Marx'tır."

"Bani" kelimesinin eş anlamlıları:

 • Kurucusu
 • Yapıcısı
 • Oluşturucusu
 • Mebani
 • Müessis
 • Muhteris

"Bani" kelimesinin zıt anlamlıları:

 • Yıkıcısı
 • Yok edicisi

Ekşi Sözlük kapandı mı? Ekşi Sözlük'e ne oldu? Ekşi Sözlük Yeni Alan Adı Ekşi Sözlük kapandı mı? Ekşi Sözlük'e ne oldu? Ekşi Sözlük Yeni Alan Adı

Editör: Kerim Gültaş