Belediye başkan adayı olma şartları! 2024 kimler belediye başkan adayı olabilir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Belediye Başkan Adayı Olma Şartları

2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkan adayı olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

  • Türk vatandaşı olmak
  • On sekiz yaşını doldurmuş olmak
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak
  • Kamu hizmetlerinden mahrum bulunmamak
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarındanmahkûm olmamak

Bunlara ek olarak, büyükşehir belediye başkan aday adaylarının 18 yaşını doldurmuş olmak, en az lisans düzeyinde eğitim görmüş olmak ve belediye başkanlığı görevini yerine getirebilecek bedensel ve zihinsel sağlık koşullarına sahip olmak şartları da aranır.

Belediye başkan aday adaylığı başvuruları, 9-26 Kasım 2023 tarihleri arasında siyasi partilerin il veya ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Başvuru için gerekli belgeler ise aşağıdaki gibidir:

  • Adayın fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
  • Adayın diploma fotokopisi
  • Adayın adli sicil kaydı
  • Adayın bağış dekontu

Belediye başkan aday adayları, siyasi partilerin il veya ilçe başkanlıklarınca yapılacak ön değerlendirmenin ardından, partilerin genel merkez yönetim kurullarınca belirlenecektir.