Belediye meclisi kontenjan adayı nasıl seçilir? Belediye meclis üyesi sayısı nasıl belirlenir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Belediye Meclisi Kontenjan Adayı Nasıl Seçilir

Belediye Meclisi kontenjan adayları, siyasi partilerin belirlediği ve seçime giren listelerde yer alan adaylardır. Seçim sonrasında, genel oylamada en çok oy alan partilerin meclis üyeliği kontenjanlarına göre kontenjan adayları da meclis üyesi olarak seçilirler.

Kontenjan adaylarının seçilme süreci şu şekildedir:

  1. Parti içi belirleme: Siyasi partiler, kendi iç tüzüklerine göre kontenjan adaylarını belirlerler. Bu seçimlerde, adayların partiye olan bağlılığı, geçmiş deneyimleri,eğitim seviyeleri ve toplumsal temsiliyetleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.
  2. Aday listelerinin hazırlanması: Siyasi partiler, seçime girecekleri her seçim çevresi için aday listelerini hazırlarlar. Bu listelerde, kontenjan adayları da belirtilir.
  3. Seçim: Seçim sonrasında, genel oylamada en çok oy alan partilerin meclis üyeliği kontenjanlarına göre kontenjan adayları da meclis üyesi olarak seçilirler.

Kontenjan adaylarının seçilmesinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

  • Kontenjan adayları, seçime giren partinin genel listesine dahil edilirler.
  • Kontenjan adaylarının seçilme sırası, genel listedeki oy sıralamasına göre belirlenir.
  • Birden fazla kontenjan adayı seçilmişse, en yüksek oy alan aday öncelikli olarak meclis üyesi olur.
  • Kontenjan adaylarının, meclis üyeliği için gerekli olan yasal şartları taşımaları gerekir.

Kontenjan adaylığı ile ilgili bazı önemli bilgiler:

  • Kontenjan adaylığı, siyasi partilerin daha geniş bir yelpazede temsil edilmesini sağlamayı amaçlar.
  • Kontenjan adayları, kadın, genç, engelli ve dezavantajlı gruplar gibi farklı grupların mecliste temsil edilmesine katkıda bulunur.
  • Kontenjan adaylığı, siyasi partilerin daha demokratik ve katılımcı olmasını teşvik eder.

Belediye Meclis Üyesi Sayısı Nasıl Belirlenir

Belediye meclis üyesi sayısı, belediyenin nüfusuna göre belirlenir. 2023 yılı için geçerli olan nüfus aralığı ve meclis üyesi sayısı şu şekildedir:

Nüfus Meclis Üyesi Sayısı
2.000'e kadar 7
2.001 - 5.000 9
5.001 - 10.000 11
10.001 - 20.000 15
20.001 - 50.000 25
50.001 - 100.000 35
100.001 - 500.000 45
500.001 - 1.000.000 55
1.000.000'dan fazla 65
Editör: Deniz İnal