Belediye seçimlerinde oy kullanmamanın cezası var mı? Oy kullanmamanın cezası ne kadar?  Detayları okuyacağınız haberimizde..

Belediye Seçimlerinde Oy Kullanmamanın Cezası Var Mı

Türkiye'de 2002 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte, belediye seçimlerinde oy kullanmanın zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle, belediye seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlere herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

Ancak, seçmenlerin oy kullanma hakkı, Anayasa'nın 67. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Bu maddeye göre, "Herkes, seçme ve seçilme hakkına sahiptir." Bu hak, ancak kanunla sınırlandırılabilir.

Belediye seçimlerinde oy kullanmanın zorunluluğu kaldırılmış olsa da, seçmenlerin oy kullanma hakkının korunması için bazı önlemler alınmıştır. Bu önlemlerden biri, seçmenlerin oy kullanmaya teşvik edilmesidir. Bu amaçla, seçmenlere oy kullanmanın önemi ve faydaları konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bir diğer önlem ise, seçmenlerin oy kullanmaya zorlanmasının önüne geçilmesidir. Bu amaçla, oy kullanmayan seçmenlere herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

Oy Kullanmamanın Cezası Ne Kadar

Türkiye'de, 2002 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte, belediye seçimlerinde oy kullanmanın zorunluluğu kaldırılmıştır. Bu nedenle, belediye seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlere herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

Ancak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve genel seçimlerde oy kullanmanın zorunluluğu devam etmektedir. Bu nedenle, bu seçimlerde oy kullanmayan seçmenlere idari para cezası uygulanmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen 2023 yılı için oy kullanmama cezası 22 TL'dir. Bu ceza, ilçe seçim kurulu tarafından oy kullanmama cezasına çarptırılan seçmene tebliğ edilir. Seçmen, tebliğden itibaren bir ay içinde cezayı ödeyebilir. Cezanın ödenmemesi halinde, seçmen hakkında icra takibi başlatılır.

Oy kullanmama cezasına itiraz etmek mümkündür. İtiraz, ilçe seçim kuruluna yapılır. İlçe seçim kurulunun kararı, itiraz eden seçmen tarafından Sulh Ceza Hakimliğine taşınabilir.

Oy kullanmama cezası, seçmenin oy kullanma hakkını etkilemez. Seçmen, cezasını ödedikten sonra, bir sonraki seçimde oy kullanmaya devam edebilir.

Oy kullanmamanın cezası, seçmenlerin oy kullanmaya teşvik edilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Seçmenlerin oy kullanmanın önemini ve faydalarını anlamaları, oy kullanma oranını artırmaya yardımcı olabilir.

Editör: Deniz İnal