Belediyelere KPSS'siz memur alımı başvuru şartları 2024. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Belediyelere KPSS'siz Memur Alımı Başvuru Şartları 2024

Genel Şartlar:

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Taksirli suçlar hariç, affa uğramış veya hükmün sonuçları ortadan kaldırılmış olsalar bile, bir veya birden fazla kasten işlenen fiilden dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak
 • Arşiv kaydının temiz olması
 • Askerlik durumu bakımından; erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmamak veya tecil edilmiş olması
 • Gerektiğinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 • Sağlık durumu itibarıyla işe engel teşkil edecek bir hastalığının bulunmaması
 • Başvurduğu pozisyon için belirlenen özel şartları taşımak

Özel Şartlar:

Belediyeler, alım yapılacak pozisyonlara göre ek şartlar da belirleyebilir. Bu şartlar genellikle şunlardır:

 • Eğitim seviyesi (önlisans, lisans, yüksek lisans)
 • Mesleki deneyim
 • Bilgisayar kullanma becerisi
 • Yabancı dil bilgis
 • Ehliyet

Başvuru:

Başvurular genellikle belediyelerin resmi internet siteleri veya İŞKUR üzerinden yapılmaktadır. Başvuru tarihleri ve belgeleri her belediye için farklılık gösterebilir.

KPSS'siz Memur Alımı Yapacak Belediyeler:

2024 yılında KPSS'siz memur alımı yapmayı planlayan bazı belediyeler şunlardır:

 • Ankara Büyükşehir Belediyesi
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi
 • Antalya Büyükşehir Belediyesi

Diğer Bilgiler:

 • KPSS'siz memur alımı ile ilgili güncel bilgiler için İŞKUR'un resmi internet sitesini ve belediyelerin resmi internet sitelerini takip edebilirsiniz.
 • KPSS'siz memur alımı sınavı genellikle yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.
 • Yazılı sınavda genel kültür ve genel yetenek testleri yer almaktadır.
 • Sözlü sınavda ise adayların başvurduğu pozisyonla ilgili bilgi ve becerileri değerlendirilmektedir.