Boş oy geçersiz oy mudur? Seçimlerde boş oy nereye gider? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Boş Oy Geçersiz Oy Mudur

Boş oy geçersiz oy olarak kabul edilir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy kullanma kurallarına göre, oy pusulasına herhangi bir mühür basılmaması halinde oy geçersiz sayılır.

Boş oyların geçersiz sayılmasının nedenleri:

  • Seçimlerde hangi aday veya partiye oy verileceğine dair bir tercih beyan etmez.
  • Oy verme işleminin tamamlanmadığını gösterir.
  • Oyların sayımında ve değerlendirilmesinde tereddütlere yol açabilir.

Geçersiz oy sayılan diğer durumlar:

  • Oy pusulasının yırtık veya hasarlı olması
  • Birden fazla adaya veya partiye mühür basılması
  • Mühürün oy pusulasının dışında basılması
  • Oy pusulasına yazı veya işaret konulması
  • Zarftan birden fazla oy pusulası çıkması

Seçimlerde Boş Oy Nereye Gider

Boş oylar, diğer geçersiz oylar ile birlikte, sandık kurulu tarafından tutulan tutanaklara işlenir ve sandıkla birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilir. YSK, seçim sonuçlarını açıkladıktan sonra, geçersiz oyların da dökümünü kamuoyuna açıklar.

Boş oylar, herhangi bir aday veya partiye oy verilmediği için, seçim sonuçlarını doğrudan etkilemez.

Ancak, yüksek sayıda boş oy olması, seçmenlerin bir kısmının oy kullanmaktan çekindiğini veya oy kullanma işlemini tam olarak bilmediğini gösterebilir. Bu da demokrasi açısından bir sorun olarak değerlendirilir.

Boş oy kullanmak yerine, seçmenler:

  • Tercihlerini belirlemek için oy pusulasına mühür basabilirler
  • Hiçbir aday veya partiye oy vermek istemezlerse, oy pusulasını boş bırakmadan zarfa atabilirler
Editör: Deniz İnal