Burkina Faso müslüman mı? Burkina Faso dini nedir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Burkina Faso Müslüman Mı

Burkina Faso Müslüman bir ülkedir. Ülke nüfusunun %61'i Müslümandır. Müslüman nüfusun çoğunluğu, ülkenin kuzeyinde yaşayan Fulani, Mossi ve Dyula gibi etnik gruplardan oluşmaktadır. Ülkenin güneyinde ise Hristiyan nüfusun çoğunluğu bulunmaktadır.

Burkina Faso'da İslamiyet, 11. yüzyılda kuzeyden gelen Arap tüccarlarca getirilmiştir. Ülkede İslamiyet, özellikle Fransız sömürge döneminde hızla yayılmıştır.

Burkina Faso'da Müslümanlar, Hristiyanlarla birlikte barış içinde yaşamaktadır. Ancak, son yıllarda ülkedeki cihatçı saldırılar, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında gerginliğe neden olmuştur.

Burkina Faso Dini Nedir

Burkina Faso'da en yaygın din İslamiyet'tir. Ülke nüfusunun %61'i Müslümandır. Müslüman nüfusun çoğunluğu, ülkenin kuzeyinde yaşayan Fulani, Mossi ve Dyula gibi etnik gruplardan oluşmaktadır. Ülkenin güneyinde ise Hristiyan nüfusun çoğunluğu bulunmaktadır.

Burkina Faso'da İslamiyet, 11. yüzyılda kuzeyden gelen Arap tüccarlarca getirilmiştir. Ülkede İslamiyet, özellikle Fransız sömürge döneminde hızla yayılmıştır.

Burkina Faso'da Müslümanlar, Hristiyanlarla birlikte barış içinde yaşamaktadır. Ancak, son yıllarda ülkedeki cihatçı saldırılar, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında gerginliğe neden olmuştur.

Burkina Faso'da İslamiyet'in yanı sıra, Hristiyanlık ve yerel dinler de yaygındır. Ülke nüfusunun %23'ü Hristiyan, %16'sı ise yerel dinlere inanmaktadır.

Burkina Faso, resmi olarak laik bir ülkedir. Ancak, ülkede İslamiyet, Hristiyanlık ve yerel dinler, toplumun önemli bir parçasıdır.

Editör: Deniz İnal