Bursluluk sınavı sonuçları doğru yanlışları öğrenme 2024. Detayları okuyacağınız haberimizde..

Bursluluk Sınavı Sonuçları Öğrenme

İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyuruldu. 21 Nisan'da gerçekleştirilen sınava 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri katıldı. MEB'in yayımladığı başvuru ve uygulama kılavuzunda sonuçların 17 Mayıs'ta açıklanacağı belirtilmişti. Beklenen açıklama az önce yapıldı ve sınav sonuçları adayların erişimine açıldı. İOKBS Bursluluk sınavı sonuçlarını sorgulamak için adaylar, MEB'in resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara ulaşabilirler.

Bursluluk Sınavı Sonuçları Doğru Yanlışları Öğrenme 2024

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara ulaşmak isteyen öğrenciler, MEB'in resmi internet sitesi olan http://www.meb.gov.tr adresinden sonuçları öğrenebilirler. Bakanlık, sınav sonuç sayfasını öğrencilerle paylaşarak erişimi kolaylaştırdı.

Okul müdürlükleri, öğrenci velilerinin talep etmesi durumunda “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenciye veya veliye imza karşılığı teslim edecekler. Bu belgeler, sınav sonuçlarının resmi bir kaydı olarak kullanılabilir.

İOKBS puanlarının hesaplanma süreci detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu süreç şu adımları içerir:

 1. Optik Okuyucu ile Cevap Kâğıtlarının Okutulması: Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu aracılığıyla okunur.
 2. Doğru ve Yanlış Cevapların Belirlenmesi: Her test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
 3. Ham Puanların Hesaplanması: Her test için, yanlış cevap sayısının üçte biri doğru cevap sayısından çıkarılarak ham puan hesaplanır. Bu şekilde her öğrenci için dört ayrı ham puan oluşturulur.
 4. Test Ortalamalarının Bulunması: Tüm öğrencilerin ham puanları toplanarak sınava giren öğrenci sayısına bölünür ve her testin ortalaması bulunur.
 5. Standart Sapmanın Hesaplanması: Ham puanlar, test ortalamaları ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
 6. Standart Puanların (SP) Hesaplanması: Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı, o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak hesaplanır. Bu süreç, tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye ve standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi ile gerçekleştirilir.
 7. Ağırlıklı Standart Puanların (ASP) Hesaplanması: Her test için hesaplanan standart puanlar, belirli katsayılarla çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanı bulunur.
 8. Toplam Ağırlıklı Standart Puanın (TASP) Hesaplanması: Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak toplam ağırlıklı standart puan (TASP) elde edilir.

Ek olarak, değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • Cevap Anahtarında Hata Durumu: Eğer cevap anahtarında hata olduğu belirlenirse ve bu durum Merkez Sınav Kurulu kararı ile onaylanırsa, ilgili soru veya sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınarak değerlendirmeye dâhil edilecektir.
 • İptal Edilen Sorular: Merkez Sınav Kurulu veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soru/soruların puan değeri yeniden hesaplanır.
 • Cevap Kâğıdına İşaretleme Yapmayan Öğrenciler: Sınava girdiği halde cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bu süreçler, sınav sonuçlarının adil ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak amacıyla titizlikle uygulanmaktadır. Sınav sonuçlarına dair tüm bu detaylar, öğrenci ve velilerin bilgilendirilmesi ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için paylaşılmıştır.

Editör: Deniz İnal