Başkan Coşkun, “İlçemiz Dörtkardeşler Mevkiinde bulunan 1417 ada 12 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili olarak farklı sosyal medya hesaplarında bazı kişiler tarafından Belediyemizin almış olduğu Meclis Kararı ile ilgili maksatlı ve yanlış bilgiler paylaşılmıştır. Konu ile ilgili olarak Belediyemizin resmi ve doğru açıklaması aşağıdaki şekildedir.” Dedi.

Belediyenin borcu 16.500.000,00 TL

Sosyal medyada yapılan açıklamalarda alanın 15.000 m² olduğu ve tamamının Gürgentepe Belediye Başkanlığına ait olduğu söylenmekte diyen Başkan Coşkun, “Bu bilgi tamamen yanlıştır. Söz konusu taşınmaz Belediyemizin 2/B kapsamında kullanımında olan ilçemiz Dörtkardeşler mevkiinde 1417 ada 12 parsel numaralı taşınmaz 4320.36 m² dir. Maliye Hazinesi adına tescilli olup, tapu kütüğünün muhdesat hanesinde ‘’1978 yılından beri Gürgentepe Belediyesinin Kullanımındadır’’ ibaresi olup, taşınmaz Gürgentepe Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğine ait olmayıp 2/B satışlarının yapılması ve Belediyemizden satış bedeli ödenmesi halinde Belediyemiz Tüzel Kişiliğine geçecektir. Ancak, Belediyemizin bu araziyi alacak bir bütçesi yoktur. Aksine belediyemizin yaklaşık 16.500.000,00 TL borcu bulunmaktadır.” Diye konuştu.

İlçemize istihdam sağlanacak

Coşkun açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Yine söz konusu parsel üzerinde ilçemizde yapılması planlanan Doğalgaz Depolama Alanı olarak talep edilmiş olup Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihale aşamasında olduğu ve söz konusu alanın Doğalgaz Depolama Alanı olarak kullanıma uygun olmadığı görüşü bildirilmiştir. İlçemizde yapılması planlanan tekstil fabrikasının yapılması ve ilçemize istihdam sağlanması amacı ile Maliye Hazinesine ait olan 1408 ada 14 parsel numaralı 2992.26 m2 lik taşınmazın alanı yetersiz olduğu ve yatırımın iki parselin toplam alanına kurulması gerektiğinden, 1417 ada 12 parsel numaralı taşınmaz üzerinde şerh olduğundan, Milli Emlak Müdürlüğü tapuda üzerinde şerh olan taşınmazlarda ihale ve kiralama işlemi yapamadığından, Gürgentepe Belediye Başkanlığı tarafından 1417 ada 12 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki şerh kaldırılarak ilçemize iş istihdamı sağlanması amacıyla ve belediyenin olanakları ile herhangi bir yatırım yapılamadığından ticari faaliyet yapılması ve istihdam sağlanması amacıyla Milli Emlak Müdürlüğüne ait araziden kullanım hakkımızdan feragat edilmiştir.

Olayı çarpıtanlar hakkında dava açacağız

Burada yapılan iş, ilçemizdeki işsizliği yenmek için yatırımcıların önünü açmaktan ibarettir.  Yine Söz konusu arazi üzerinde Ordu Milli Emlak Müdürlüğü tekstil kurulması amacıyla ihale sürecini başlatmış olup, bu ihaleye tüm yatırımcıların katılması mümkündür. Belediyemizin bu arazi üzerinde amacı ilçemize istihdam sağlamak ve işsizliği azaltmaktır. Söz konusu haberlerde geçen yanlış ve kasıtlı bilgileri yayıp yurttaşlarımızın kafasında kuşku oluşturan kişiler hakkında dava açılması hususunda avukatımıza gerekli talimat verilmiştir.”  Haber merkezi

Gürgentepe’de Sel Sonrası Heyelan Bir Evi Yok Etti Gürgentepe’de Sel Sonrası Heyelan Bir Evi Yok Etti

Editör: Soner Özdemir