İslam dininde melekler, Allah'ın emirlerini yerine getiren yüce varlıklardır. Cennet kapısında bekleyen meleğin kim olduğu ve onun görevi hakkında bilgi sahibi olmak, birçok Müslümanın merak ettiği konular arasındadır. Peki, Cennet kapısında bekleyen meleğin adı nedir? İşte detaylar...

Cennet kapısında bekleyen meleğin adı nedir?

İslam inancında, cennet kapısında bekleyen meleğin tek bir adı yoktur.

Bazı kaynaklarda Hazin ismi geçse de, bu ismin bir unvan olduğunu ve "cennet hazineleri bekçisi" anlamına geldiğini belirtmek önemlidir.

Diğer kaynaklarda ise cennet kapısında Rıdvan meleğinin beklediğinden bahsedilir. Rıdvan meleği, cennetin en büyük meleğidir ve "Allah'ın rızasını kazanan kulları karşılama" göreviyle bilinir.

Dolayısıyla, cennet kapısında bekleyen meleğin tek bir ismi olduğunu söylemek yanlış olur. Farklı kaynaklarda farklı isimler ve unvanlar kullanılmıştır.

Cenneti müjdeleyen melek kimdir?

Kuran'da veya sahih hadislerde cenneti müjdeleyen tek bir meleğin ismi açıkça geçmemektedir.

Ancak bazı rivayetlerde ve İslam alimlerinin yorumlarında Rıdvan adlı meleğin cennetin bekçisi ve cennetliklere müjde veren melek olduğu ifade edilmektedir. Bu rivayetlere göre Rıdvan, Allah'ın cennetlik kullarından razı olduğunu ve onları cennete kabul ettiğini bildiren melektir.

Bazı kaynaklarda ise Buğlem adlı bir meleğin de cenneti müjdeleyen melekler arasında yer aldığı zikredilmektedir.

Unutulmamalıdır ki, bu bilgiler rivayetlere ve yorumlara dayanmaktadır ve kesin bir bilgi değildir.

Cennetteki Meleklerin İsimleri Ve Görevleri nedir?

Kuran'da cennetteki meleklerin isimleri ve görevleri hakkında net bir bilgi verilmemektedir. Bu bilgiler, hadis ve tefsirlerde yer alan rivayetlere dayanmaktadır. Bu rivayetler de birbirinden farklılık göstermektedir.

Ancak, cennette görevli olduğu düşünülen bazı melekler ve genel olarak yaptıkları işler şunlardır:

1. Rıdvan: Cennetin bekçisi ve yöneticisi olduğu kabul edilir. Cennet'e girenlerin karşılanması ve yerleştirilmesi gibi görevleri olduğu rivayet edilir.

2. Kiramen Kâtibin: İki meleğin adıyla bilinir. Sağ ve sol omuzlarda bulunan bu melekler, insanların yaptıkları iyi ve kötü işleri kaydederler.

3. Münkir ve Nekir: Kabre giren kişilere kim olduğunu, Rabbini ve dinini soran meleklerdir.

4. Hafaza: İnsanları korumakla görevli meleklerdir. Her insana iki koruyucu melek olduğu rivayet edilir.

5. Melâike-i Haras: Cehennem bekçileri olan meleklerdir.

6. Melâike-i Zebani: Cehennemde azap çektirmekle görevli meleklerdir.

7. Hûriler: Cennette müminlere eşlik edecek ve onları hizmet edecek olan meleklerdir.

8. Gılman: Cennette müminlere hizmet edecek olan erkek meleklerdir.

9. Melâike-i Sebil: Hayır ve bereketi taşıyan meleklerdir.

10. Melâike-i Recel: Ruhları Allah'a götüren meleklerdir.

Bunların dışında cennette görevli daha birçok melek olduğu ve her birinin farklı görevleri olduğu rivayet edilir.

Editör: Kerim Gültaş