Saymaz, dört ana başlıkta topladığı imarla ilgili konuları şöyle sıraladı; “Askıya çıkarılan 1/1000 uygulama planı, Plan notları, planın alelacele askıya çıkması ve Durugöl olarak sıraladı.

“Asmadığınız bir planı uygulayamazsınız”

Mecliste konuşmasına devam eden CHP Altınordu Belediye Meclis Üyesi Haluk Saymaz şunları dile getirdi; “Askıya çıkarılan 1/1000 uygulama planı. Biliyorsunuz Altınordu Belediyesi meclisince son hali verilerek OBB’ye gönderilen imar planı, OBB meclisince adeta toplumun vicdanını kanatırcasına, bazı çıkar guruplarına inanılmaz kıyaklar verilerek, kişiye özel imar düzenlemeleriyle bütün uyarılarımıza rağmen kurban bayramının arifesinde adeta yangından mal kaçırırcasına askıya çıkarıldı. Israrlı uyarımıza rağmen planlar hiç incelenmeden, gerekli çalışmalar tamamlanmadan, meclis kararları planlara işlenmeden askıya çıkıldı.

Evet sonuç itibariyle çok da detaylı bir çalışma yapmadan dahi askıya çıkarılan planda 100’ün üzerinde parselde alınan meclis kararları plana uygulanmamış ve meclis kararları yok sayılmıştır. İmar planı hazırlama ilkeleri ve yönetmelik şartları tamamen yok kabul edilmiş “askı sınırları” belirlenmeyerek sanki planın tamamı askıya çıkarılmıştır. Yasal zorunluluk gereği belediyemiz internet sitesinde askıda bulunan plan paftalarından 2. Sıradaki plan paftasını açıp baktığınızda hiçbir yapı adasında yapılaşma koşulunun, yol genişliklerinin, yapı yaklaşma mesafelerinin belirtilmediğini göreceksiniz. İsteyen hemen şimdi kontrol edebilir. Dolayısı ile astığınız şey uygulama imar planı değil boyalı bir resimden ibarettir. Yani aslında durum şundan ibarettir. 1/1000 ölçekli Altınordu imar planı askıya çıkarılmamıştır. İmar yasası ve Danıştay içtihatları gereği de asmadığınız bir planı uygulayamazsınız.”

“Büyükşehir hükmü yok saydı”

CHP Altınordu Belediye Meclis Üyesi Haluk Saymaz ikinci konu olarak plan notlarıyla ilgili konuşmasına devam etti; “Şimdi size planlı alanlar yönetmeliğinin geçici 69. Maddesinin 2. fıkrasını okuyacağım. “Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu bölümleri, geçici maddeleri ile 19 uncu ve 20 nci maddelerinde yer alan hükümler, planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler UY-GU-LA-NA-MAZ.”

Büyükşehir belediyesi bizim hazırlayıp kendilerine gönderdiğimiz plan notlarını bu hükmü yok sayarak pek çok maddede değiştirdi. Bürokratlara söylüyorum, açıkça uygulanamaz denilen bu maddeleri uygulayacaksanız çok dikkatli olun. Ben olsam idare yetkilisinden yazılı emir almadan bu plan notları ile ruhsat vermezdim.”

“Plan tadilatı” ile değişiklik yapılmış”

Üçüncü konuyla konuşmasına devam eden Saymaz; “Şimdi bu konuyu size örnekleyerek açıklayalım. Farzedelim ki, 10 bin m2’lik bir arsa var. Arsa 1/1000 uygulama imar planı Altınordu Belediyesine OBB’den gönderildiğinde konut alanı olarak görülüyor. İşlemler de buna göre yürüyor. Değişiklik talebi yok. İtiraz yok. Rutin işlem yani. Meğerse plancı bu parselin 1/5000  nazım planında değişiklik yapmış. Konut alanını otel alanına dönüştürmüş. Halbuki nazım plan hazırlanırken bu değişiklik çok rahat yapılabilirdi. Ama yapılmadı. Arsa sahibi ile plancı ve OBB arasında ne yaşandı bilemiyoruz artık. Nazım plan kesinleştikten sonra ne olduysa artık “plan tadilatı” marifetiyle değişiklik yapılmış. Ancak ne olduysa bu plan tadilatı bir türlü Altınordu Belediyesine gelmiyor.

Bu işten ne imar komisyonu üyelerinin ne de belediye personelinin haberi yok. Altınordu İmar komisyonu plan düzenlemesini yapıyor. Büyükşehire gönderiyor, Büyükşehir kafasına göre değişiklikler yaparak tekrar geri gönderiyor. Plan askıya çıkıyor. Yaklaşık 3500 itiraz yapılıyor. İtirazlar inceleniyor. Tekrar büyükşehir’e gönderiliyor. Buraya kadar tık yok. Ne zaman ki, son askıya çıkılıyor, değişiklik plana işleniyor. Yani bu durumdan Altınordu’da kimsenin haberi yok. Yoksa var mı? Belki komisyon başkanı bizi bilgilendirir. Şimdi neden alel acele askıya çıkarıldığını anladınız mı?

Oldu bittiye getirilecek, askıda da kimse itiraz etmeyince kesinleşecek ve atı alan Üsküdar’ı geçmiş olacak. Ancak kimsenin bilmediği bir şey var. Nöbette CHP’liler var tabii. Her şart ve koşulda CHP’liler nöbetlerini nizami tutarlar. Bunun gibi iki parseli ben tespit ettim. Kimbilir kaç tanedir? Aman efendim ne olmuş öyle olduysa dediğinizi duyar gibiyim. Sizi fazla merakta bırakmayayım.

Normal şartlarda bu iki parselde 1/1000 uygulama imar planı yürürlüğe girdikten sonra “plan tadilatı” marifetiyle değişiklik yapılması gerekiyordu. Ancak böyle yapılması durumunda her iki parselde de değer artış payı hakkındaki yönetmelik hükümlerine göre ortaya çıkacak olan “değer artış payı” kamuya aktarılması gerekecekti. Ne kadar sorusu kafanızı kurcalıyor mu? Hemen söyleyeyim. En az değer artışıyla bile 50 milyon TL. Evet evet bu sayede devletin kasasına girmesi gereken 50 milyon Türk Lirası havaya uçmuş oldu.”

“Durugöl arazisi ile ilgili her şeyi söyledik”

Dördüncü konuya da değinen Saymaz; “Durugöl, OBB meclisi 1/5000 nazım imar planında Durugöl arazisinin yapılaşma koşullarında değişiklik yaptı. Hayırlı olsun diyelim mi? Öyle hemen sevinmeyin. Durugöl arazisi hakkında söylenecek her şeyi söyledik. Öyle muhtarların adına pankartlar asıp sağa sola hava atmakla olmuyor bu işler. Artık biz susacağız. Daha önce büyükşehirin şantaj ve tehdidine  boyun eğerek, akla mantığa sığmayan emsal ve yapılaşma koşulunu siz verdiniz. Büyükşehirdekiler bizle alakası yok, bize ne, biz vermedik Altınordu verdi deseler karınları ağrımaz. Şimdi bu yapılan değişikliğin 1/1000 plan tadilatı Altınordu İmar komisyonuna gelecek. Yani yine kendi pazarlıklarını size onaylattıracaklar. Bakalım ne yapacaksınız? Niye mi öyle söylüyorum? Çünkü o komisyon toplantısına biz katılmayacağız.” Dedi.

CHP Altınordu Belediye Meclis Üyeleri yapılan konuşmaların ardından komisyon toplantısına katılmayarak meclisi boykot etti. Ordu Yorum/ Nilgün Özkan Çakcı