Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ankara'da DSİ Toplantı Salonu’nda yapılan 2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı’na katıldı.

2023 Yılı Tarımsal Üretici Temsilcileri İstişare Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakan Yardımcıları Ahmet Bağcı ve Ahmet Gümen ile tarımsal üretici temsilcileri katıldı.

Üretim maliyetleri çok yüksek!

 “Sağlıklı tarım politikalarının geliştirilebilmesi, planlama yapmak için üretim projeksiyonlarının ortaya konması için bir tarım envanterine ihtiyacımız var. Biz 755 Ziraat Odamızla böyle bir çalışmaya katkı sağlamak için hazırız.

Tarım sayımı en son 2001 yılında yapıldı. FAO bizden bunu 10 yılda bir istiyor. Fakat 2001 yılından beri de bunu yapamadık.

Çiftçilerimizin çok yüksek maliyetlerle üretim yaptığını kabul etmemiz lazım. Bizler dışa bağlı üretim yapıyoruz. Tabii girdi maliyetleri de fevkalade artıyor. Dışa bağımlı üretim üreticilerimize ciddi manada bir maliyet yüklüyor. Çiftçilerimiz borçlanarak üretim yapıyor. Mayıs ayında 407 milyar olan çiftçilerimizin borcu Haziran rakamlarına baktığımızda 474 milyara kadar çıkıyor. Bu tabii kamu ve diğer bankalara olan borçlardır. Çiftçimiz yüksek faizlerle borçlanıyor. Bu da ciddi manada bir maliyet getiriyor. Çiftçilerimiz para kazanırsa borçlanması çok büyük bir sorun arz etmez. Para kazanamadığı noktada aşırı borçlanması sorundur, buna dikkat çekmek isterim.

İklim değişikliğinin getirdiği çok büyük bir maliyet var. Yapısal sorunların getirdiği çok büyük bir maliyet var. İşletmelerimiz küçük, 61 dekar. 1 parsel olsa biz buna razıyız. 10 parselin üzerinde.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin gündeme getirdiği bir konuydu çok şükür. Bizim de talebimizle değişti. Ama çok geç kaldık. 1929 yılından beri arazileri parçalaya parçalaya maalesef devam ediyoruz. Arazi toplulaştırması için Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları çok önemsiyoruz.”

O ilde tarım arazilerinin yüzde 85'i fındık dikili O ilde tarım arazilerinin yüzde 85'i fındık dikili