Çocuğu okula giden annelere ve ailelere yönelik destek ödemesi, Türkiye'de eğitime erişimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılmaktadır.

Bu ödemeden yararlanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir:

 • Anne veya babanın, çocuğu ile birlikte hane içinde ikamet etmesi gerekmektedir. 
 • Çocuğun, okul öncesi, ilkokul, ortaokul veya lisede eğitim görmesi gerekmektedir. 
 • Ailenin, hane içinde kişi başına düşen geliri, asgari ücretin 1/3'ünden az olmalıdır. 

Destek ödemesi miktarları, çocuğun eğitim seviyesine göre değişmektedir. Buna göre,

 • Okul öncesi eğitim gören çocuklar için aylık 2422 TL,
 • İlkokul ve ortaokulda eğitim gören çocuklar için aylık 3622 TL,
 • Lisede eğitim gören çocuklar için aylık 4359 TL

destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler, çocukların eğitim masraflarını karşılamak için kullanılabilmektedir.

Destek ödemesi başvuruları, e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Başvuru için gerekli belgeler ise şunlardır:

 • Anne veya babanın kimlik belgesi,
 • Çocuğun kimlik belgesi,
 • Çocuğun öğrenci belgesi,
 • Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler.

Başvuruların değerlendirilmesi, ailenin hane içinde kişi başına düşen geliri ve diğer sosyal ekonomik durumu dikkate alınarak yapılmaktadır. Başvurusu uygun görülen ailelere, ödemeler her ay düzenli olarak yapılmaktadır.

Destek ödemesinin daha etkili olması için bazı öneriler şunlardır:

 • Destek ödemesi miktarları, enflasyona göre düzenli olarak güncellenmelidir.
 • Destek ödemesinden yararlanabilecek aile sayısı artırılmalıdır. 
 • Destek ödemesinin başvuru ve değerlendirme süreci daha kolaylaştırılmalıdır. 

Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak