Diyanet İşleri Başkanlığı 2024-2028 Yılı Stratejik Planı yayımlandı.

Buna göre, gençlik ve izcilik kamplarında manevi danışmanlık, rehberlik ve din hizmeti sunmak üzere ve Başkanlık mevzuatı çerçevesinde din hizmetlerinin farklı alanlarında koordinatör ya da koordinatör yardımcısı olarak görevlendirilen personele görev süresince ek ders ücretinin ödenmesi talep edildi.

4/B sözleşmeli personelin "manevi danışman" olarak istihdam edilmesi gerektiği açıklanarak, gençlik hizmet mekanlarına ve gençlere yönelik faaliyetler için bütçe imkanları oluşturulması istendi.

"Cami derneklerinin Başkanlığa bağlı olması gerekmektedir"

Planda, cami derneklerinin Diyanet'in denetimine açık olmaması sebebiyle cami yönetiminin ve din hizmetlerinin yürütülmesinde problemler yaşandığı bildirilerek, "Cami derneklerinin de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olması ve idari ve mali açıdan Başkanlıkça denetlenmesi hususunda gerekli mevzuat çalışmasının yapılması gerekmektedir. Cami inşaatlarına ruhsat verilirken tasarım ilkeleri kapsamında projeleri kontrol etme yetkisinin Diyanet İşleri Başkanlığına verilmesi konusunda mevzuat çalışması yapılması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Plana göre, kadınlara yönelik mekanlar ile yaşlı, hasta ve engelli erişimine uygunluk açısından camilerde çalışmalar yapılacak.

Dünya genelinde İslam ve Müslüman imajı aleyhine dezenformasyonun arttığına dikkat çekilerek, ırkçılık ve İslam düşmanlığına karşı uluslararası yasal ve sivil organizasyonların harekete geçirilmesine ilişkin çalışmalar yapılmasının önemi vurgulandı.

Bazı devletlerin Müslümanlara yönelik ayrımcılık, dışlama ve asimilasyon politikalarına karşı uyarı yapılarak "Şiddet, mezhepçilik, ırkçılık gibi ayrıştırıcı söylemlere karşı İslam'ın barışçıl, evrensel ve bir arada yaşama kültürünü önceleyen ilkeleri bağlamında hizmet politikaları güçlendirilecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Başta gençler ve çocuklar olmak üzere toplum üzerinde olumsuz etki yapan sapkın düşünce ve akımlara karşı tüm toplumsal katmanların sağlıklı gelişiminin her açıdan desteklenmesine ve sapkın düşünce akımlarının zararları hakkında aile bireylerinin bilinçlenmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Planda, aileyi korumaya yönelik çalışmalarda farkındalık faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi, aileyi yozlaştırıcı faaliyetlere karşı dayanıklı ve kararlı bir tutum sergilenmesinin önemi vurgulandı.

"Toplumda ayrımcılığı azaltmaya yönelik çalışmalar yapılacak"

Göçlerin toplumsal etkileri ve sonuçlarına yönelik çok boyutlu çalışmalarla yeni eylem planlarının oluşturulacağı belirtilerek, "Toplumda ayrımcılığı azaltma ve farklılıklara saygı gösterme bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır." denildi.

Bu noktada diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi, göçmenlere yönelik olumsuz algıları azaltmak için bilinçlendirme faaliyetlerinin artırılacağı ve göçmenlerin sosyal entegrasyonuna katkı sağlanacağı bildirildi.

Kur'an kurslarında görevlendirilen yardımcı personel sayısının yetersiz olduğu ve bazı Kur'an kurslarının fiziki şartlarının öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek düzeyde olmadığı bildirilerek, "Muhatap kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan nitelikte program ve materyal geliştirilecektir. Mevcut personel nitelikleri artırılacak ve kurslarda yardımcı personel istihdam edilmesi sağlanacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yaparak Kur'an kursu binalarının standartları ve fiziki imkanları iyileştirilecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Bireysel umre vize imkanının bazı sorunları beraberinde getirebileceği uyarısı yapılarak, "Hac ve umre yolcularına düzenlenecek eğitimlere katılımı teşvik amacıyla iletişim kanalları daha etkin kullanılacaktır. Hac ve umre yolcularına verilecek eğitimin çeşitliliği ve niteliği artırılacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.-aa

2024 LGS ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş sınavı giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav tarihi ve saati 2024 LGS ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş sınavı giriş yerleri açıklandı mı? LGS sınav tarihi ve saati