Doçent doktor ile operatör doktor arasındaki farkları anlamak, sağlık sektöründe kariyer yapmayı düşünenler için önemli bir konudur. Peki, Doçent doktor ile operatör doktor arasındaki fark nedir? İşte detaylar...

Doçent Doktor Ile Operatör Doktor

Doçent doktor ile operatör doktor arasındaki fark nedir?

Doçent doktor ve operatör doktor arasındaki farklar şunlardır:

Unvan ve Görev:

 • Doçent doktor: Akademik bir unvandır. Doçentler, tıp fakültelerinde ders verir,araştırma yapar ve uzmanlık eğitimi alan doktorlara danışmanlık yapar.
 • Operatör doktor: Cerrahi bir uzmanlık alanında yetkinlik sahibi olan doktordur.Ameliyat gerçekleştirir ve cerrahi hastaların tedavisini yürütür.

Eğitim:

 • Doçent doktor: Tıp fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık eğitimini tamamlar ve doktora tezini savunur. Daha sonra doçentlik sınavında başarılı olarak doçent unvanını alır.
 • Operatör doktor: Tıp fakültesini bitirdikten sonra ilgili cerrahi alanda uzmanlık eğitimini tamamlar.

Uzmanlık Alanları:

 • Doçent doktor: Farklı tıp dallarında doçent unvanı alınabilir.
 • Operatör doktor: Genel cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, beyin cerrahisi, ortopedi gibi cerrahi alanlarda uzmanlık sahibi olabilir.

Akademik Kariyer:

 • Doçent doktor: Doçentler, profesörlüğe yükselebilir.
 • Operatör doktor: Operatör doktorlar, akademik kariyer yapmak istemeleri halinde doçentlik ve profesörlük sınavlarına girebilir.

Maaş:

 • Doçent doktor: Maaşları, unvanlarına, ek görevlerine ve çalıştıkları kuruma göre değişir.
 • Operatör doktor: Maaşları, uzmanlık alanlarına, ek görevlerine ve çalıştıkları kuruma göre değişir.

Doçent Doktor

Doçent doktorun üstü nedir?

Doçent doktorun üstü profesör unvanıdır.

Akademik hiyerarşik sıralamada aşağıdan yukarıya doğru şu şekildedir:

 • Uzman Doktor
 • Yardımcı Doçent
 • Doçent
 • Profesör
 • Ordinaryüs Profesör

Doçentlikten sonra profesörlüğe yükselmek için doçentlerin belirli sayıda bilimsel yayın yapması, doktora tezi yönetmesi ve kongrelerde bildiri sunması gibi şartları yerine getirmesi gerekir. Profesörler, doçentlere göre daha kıdemli ve deneyimli akademisyenlerdir.

Ordinaryüs profesör ise profesörlükten sonra verilen en yüksek akademik unvandır. Ordinaryüs profesör olmak için profesörlerin olağanüstü bilimsel başarılar elde etmesi gerekir.

En kıdemli doktor hangisi?

En kıdemli doktor, ordinaryüs profesör unvanını alan doktordur.

Akademik hiyerarşik sıralamada aşağıdan yukarıya doğru şu şekildedir:

 • Uzman Doktor
 • Yardımcı Doçent
 • Doçent
 • Profesör
 • Ordinaryüs Profesör

Ordinaryüs profesör olmak için doçentlerin belirli sayıda bilimsel yayın yapması, doktora tezi yönetmesi ve kongrelerde bildiri sunması gibi şartları yerine getirmesi gerekir. Daha sonra profesörlüğe yükseldikten sonra da olağanüstü bilimsel başarılar elde etmesi gerekir.

Ordinaryüs profesörler, tıp alanındaki en kıdemli ve deneyimli akademisyenlerdir.

Editör: Kerim Gültaş