Kelime anlamı kuşluk vakti olan Duha, Kur'an'ın 93. suresidir. 11 ayetten oluşan sure Mekke döneminde inmiştir. Halk arasında Vedduha suresi olarak da bilinen sure, güneşin yükselişini sembolize eden kuşluk ve gece vaktine edilen yeminle başlar. Üçüncü ayetinde, Mekkeli paganların ona söylediği gibi Rabbinin onu terk etmediği ve Muhammed'in düşündüğü gibi Rabbinin ona darılmadığı belirtilir. Surenin sonraki ayetlerinde peygamberin yetim, yolunu kaybetmiş ve fakir oluşu ele alınmış ve kendisi teselli edilmiş.

Rivayete göre İslam peygamberi Hz. Muhammed Mekke'deyken, Fecr suresinden sonra ayetlerin inişi bir müddet durmuş, bunun üzerine Mekkeli paganlar da ''Rabbi onu terk etti'' diye onunla alay etmeye başlamışlar. Hz. Muhammed de bu süreçte Allah'ın ona darıldığını düşünmüştür. Bu surenin inişiyle birlikte bu sessizlik sona ermiş ve ayetlerin inişi, Hz. Muhammed'in ölümüne kadar düzenli devam etmiş.

Duha Suresinin Okunuşu

duha 1

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vedduha

2- Velleyli iza seca

3- Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala

4- Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula

5- Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda

6- Elem yecidke yetiymen feava

7- Ve vecedeke dallen feheda

8- Ve vecedeke 'ailen feağna

9- Feemmel yetiyme fela tekhar

10- Ve emmessaile fela tenher

11- Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

Duha Suresinin Anlamı

duha 3

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- Ant olsun kuşluk vaktine

2- ve dindiği zaman o geceye ki,

3- Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4- Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır.

5- ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6- O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7- Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8- Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9- Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10- El açıp isteyeni de azarlama!

11- Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Editör: Merve Tepecik