DÜZELTME İLANI
ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
ORDU GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRİK İŞLERİ ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/77677
1- İdarenin
a) Adresi : Karşıyaka Mah.Atatürk Bulvarı No:336 A Blok 52200 ALTINORDU/ORDU
b) Telefon ve faks numarası : 04522231635 - 4522231634
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 29.01.2024 - 5043
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : ORDU HAYAT - 27.01.2024
3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

İlanın 4.4.1. maddesi ''Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ'de yer alan D- ELEKTRİK İŞLERİ  V. GRUP AYDINLATMA İŞLERİ veya A18 veya B2 veya B3 veya E Grubu işler  benzer iş olarak kabul edilecektir.'' şeklinde değiştirilmiştir.

#ilangovtr Basın No ILN01977978