Fatih Galender Zengin, kamuda adil ve eşitlikçi bir istihdam sistemi kurulması gerektiğini belirterek, “Memurlarımızın, teknisyenlerin, şeflerin ek ödeme ve özel hizmet tazminatı başta olmak üzere, maruz kaldıkları adaletsizlikler, çalışanlarımızı canından bezdirdi. Yaptığımız çalışmaya göre kamuda tam 32 farklı mevzuata tabi çalışan bulunuyor.

İdarecisi aynı, işvereni aynı, görevi aynı, yaptığı işi aynı ama hakları, maaşları, izinleri, bağlı oldukları kanunları farklı olan bir sistem olur mu?” dedi.

Çalışanlar kaderine terk ediliyor

Zengin, “Bir ülkede bu kadar çeşitli bir istihdam rejimi olur mu? Böyle bir idarede, adalet sağlanabilir mi Allah aşkına? Çok başlı istihdam politikası kamudaki istihdam güvencesini tahrip etmekte; çalışanlarımızı çaresizlik girdabında, kaderine terk etmektedir.

Her ekonomik sıkıntının faturası çalışanlara çıkartılıyor. Kurumlar arasındaki ücret adaletsizliği almış başını gidiyor.” diye konuştu.

Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı