Emperyalist güçler dolar üzerinden tüm dünya devletlerini faiz eliyle sömürüyor.Üretmeden tüketime zorluyor.Bütün dünyada devletler içindeki emperyalist iş birlikçileri zenginliklerine zenginlik katarken halkın büyük çoğunluğu yoksullaşıyor,fakirleşiyor.

Emperyalist güçler kurdukları büyük tekeller eliyle sanayide,teknolojide ve tarımda ürettiklerini tüketmek için kredi musluklarını sonuna kadar kullanmaya çalışıyor.Her geçen gün devletler aldıkları kredilerle borçlanıyor.Borçlandıkça faiz sarmalı içinde ana paranın faizlerini ödemekte zorlanıyorlar.Borç ödemek için daha yüksek faizlerle borçlanıyorlar.Bu durum devletlerin halkına enfilasyon olarak yansıyor.Halkın alım gücü düşüyor.Dolaysıyla tüketim azalıyor.Tüketim düşünce emperyalist tekellerde ürettiklerini satamaz hale geliyorlar.Tüketimin artması için faiz lobileri piyasaya kredi vererek devletlerin dahada borçlanmasına yol açıyorlar.Böylece işşizlik artıyor.Yoksulluk artıyor.Fakirlik çoğalıyor.

Dünya ticaretinde dolar üretim aracı olmaktan hızla uzaklaşırken,tüketim aracı olmada hızla ilerliyor.Faiz aracı olarak yoluna devam ediyor.

Geçmişte dünya ticaret parası olan sterlin üretim aracı olmaktan ,tüketim aracı olunca, faizden kazanmaya başlayınca 1946 yılında yerini üretim aracı olarak dolara bırakmıştı.Bu gidişle dolar yerini üretime dönük hangi para birimine teslim edecek.Dijital paramı ticaret parası oluyor.

,