Ev hapsi nedir kimlere verilir? Ev hapsi verilen suçlar nelerdir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Ev Hapsi Nedir, Kimlere Verilir

Ev hapsi, kişinin kendi konutunda kalmasını zorunlu kılan bir adli kontrol tedbiridir. Bu tedbir, kişinin kaçmasını, saklanmasını, delilleri yok etmesini, değiştirmesini veya tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulunmasını engellemek amacıyla uygulanır.

Ev hapsi, Türkiye'de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, şüpheli veya sanığın kaçma ve saklanma riskinin olması, delilleri yok etme, değiştirme veya gizleme riskinin olması veya tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma riskinin olması halinde, hakim veya savcılık tarafından ev hapsi tedbirine karar verilebilir.

Ev hapsi tedbiri, şüpheli veya sanık için bir hak değil, bir yükümlülüktür. Bu tedbire uymayan şüpheli veya sanık hakkında, tutuklama kararı verilebilir.

Ev hapsi tedbirine kimlerin verileceği, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde sayılan risklerin varlığı halinde belirlenir. Bu risklerin varlığı, hakim veya savcılık tarafından değerlendirilir.

Ev hapsi tedbiri, şüpheli veya sanığın kendi konutunda kalmasını zorunlu kılar. Bu kapsamda, şüpheli veya sanık, konutunu terk edemez. Ancak, hakim veya savcılık tarafından izin verilmesi halinde, konutundan belirli süreler için çıkabilir.

Ev hapsi tedbirinin süresi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, ev hapsi tedbiri, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok iki yıl, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde en çok üç yıl uygulanabilir.

Ev hapsi tedbiri, hakim veya savcılık tarafından kaldırılabilir. Bu kapsamda, şüpheli veya sanık hakkındaki risklerin ortadan kalkması halinde, ev hapsi tedbiri kaldırılabilir.

Ev Hapsi Verilen Suçlar Nelerdir

Ev hapsi, Türkiye'de 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, şüpheli veya sanığın kaçma ve saklanma riskinin olması, delilleri yok etme, değiştirme veya gizleme riskinin olması veya tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma girişiminde bulunma riskinin olması halinde, hakim veya savcılık tarafından ev hapsi tedbirine karar verilebilir.

Ev hapsi tedbirinin uygulanacağı suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 109. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Bu suçlar şu şekildedir:

  • Ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar
  • 10 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar
  • 6 aydan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar

Ancak, 2023 yılında yürürlüğe giren 7352 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklere göre, ev hapsi tedbiri, aşağıdaki suçlarda da uygulanabilir hale gelmiştir:

  • Terör suçları, örgütlü suçlar ve cinsel suçlar hariç olmak üzere, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının infazında
  • Terör suçları, örgütlü suçlar ve cinsel suçlar hariç olmak üzere, 75 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 4 yıl ve daha az hapis cezasının infazında
  • Bakıma muhtaç ağır hasta ve engellilerin mahkûm oldukları 5 yıl ve daha az hapis cezasının infazında

Bu değişikliklerle birlikte, ev hapsi tedbirinin uygulanacağı suçların kapsamı genişletilmiştir.

Örneğin, daha önceden 10 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar dışındaki suçlar için ev hapsi tedbiri uygulanamazken, yapılan değişikliklerle birlikte, kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmişlerin mahkûm oldukları toplam 1 yıl ve daha az hapis cezasının infazında da ev hapsi tedbiri uygulanabilir hale gelmiştir.

Editör: Deniz İnal