Ev sahibi kiraya ne kadar zam yapabilir? 2024 Kira zam oranı yüzde kaç? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir

2024 yılı itibarıyla, Türkiye'de ev sahibi kiraya en fazla %25 zam yapabilir. Bu zam oranı, 8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 7409 sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanunu'na geçici olarak eklenmiştir. Bu geçici madde, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara uygulanacaktır.

Kira artış oranı, bir önceki yılın kira bedelinin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Ev sahibi, kiraya zam yapmak istediğinde, kiracıya en az 30 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimde, zam oranı ve zam gerekçesi belirtilmelidir.

Kiracı, zam bildirimini aldıktan sonra 10 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın geçerli olması için, kiracının itiraz gerekçesini yazılı olarak ev sahibine bildirmesi gerekir.

Ev sahibi ile kiracı arasında anlaşma sağlanamazsa, kira artışı konusundaki uyuşmazlık Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çözümlenir.

Kira artış oranı konusundaki düzenlemeler, kiracıların korunması amacıyla yapılmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde, kiracılar, kira artışlarının aşırı oranlarda yapılmasından korunmaktadır.

2024 Ev Sahibi Kiraya Ne Kadar Zam Yapabilir

2024 yılı itibarıyla, Türkiye'de ev sahibi kiraya en fazla %25 zam yapabilir. Bu zam oranı, 8 Haziran 2022 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen 7409 sayılı Kanun ile Türk Borçlar Kanunu'na geçici olarak eklenmiştir. Bu geçici madde, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara uygulanacaktır.

Örneğin, bir kiracının aylık kira bedeli 10.000 TL ise, ev sahibi bu kiraya %25 zam yaptığında, kira bedeli 12.500 TL olacaktır.

Kira artış oranı, bir önceki yılın kira bedelinin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.

Örneğin, bir kira sözleşmesinin başlangıç tarihi 1 Temmuz 2023 ise, bu sözleşme 1 Temmuz 2024 tarihinde yenilenecektir. Bu durumda, ev sahibi kiraya zam yapmak istediğinde, bir önceki yılın kira bedelinin on iki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla %25'ten daha az bir oranda zam yapabilir.

Ev sahibi, kiraya zam yapmak istediğinde, kiracıya en az 30 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bildirimde, zam oranı ve zam gerekçesi belirtilmelidir.

Kiracı, zam bildirimini aldıktan sonra 10 gün içinde itiraz edebilir. İtirazın geçerli olması için, kiracının itiraz gerekçesini yazılı olarak ev sahibine bildirmesi gerekir.

Ev sahibi ile kiracı arasında anlaşma sağlanamazsa, kira artışı konusundaki uyuşmazlık Sulh Hukuk Mahkemesi'nde çözümlenir.

Kira artış oranı konusundaki düzenlemeler, kiracıların korunması amacıyla yapılmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde, kiracılar, kira artışlarının aşırı oranlarda yapılmasından korunmaktadır.

Editör: Deniz İnal