Fahri trafik müfettişi nasıl ceza yazar? Fahri trafik müfettişi nereye şikayet edilir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Ceza Yazar

1. İhlalin Gözlemlenmesi:

Fahri trafik müfettişi, trafikte seyir halindeyken veya belirli bir noktada gözlem yaparken bir kural ihlali görür.

2. Delil Toplanması:

Müfettiş, ihlali fotoğraf veya video ile belgelendirir. İhlalin türüne göre, araç plakası, sürücü ve yolcu bilgileri de tutanağa eklenir.

3. Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı Düzenlenmesi:

Müfettiş, ihlale ilişkin bilgileri "Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı"na işler. Tutanakta, ihlalin tarihi, saati, yeri, ihlal edilen kural, araç ve sürücü bilgileri gibi detaylar bulunur.

4. Tutanakların İletilmesi:

Tutanağı, elektronik ortamda veya yazılı olarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne iletir.

5. Ceza İşleminin Başlatılması:

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, tutanağı inceleyerek ihlalin doğruluğunu teyit eder. Doğruluk teyit edildikten sonra, sürücüye ceza tebliğ edilir.

Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazabileceği Kural İhlalleri:

 • Emniyet kemeri takmamak
 • Telefonla konuşurken araç kullanmak
 • Kırmızı ışık ihlali
 • Hız kurallarını ihlal etmek
 • Şerit değiştirme kurallarına uymamak
 • Park yasağına uymamak
 • Tehlikeli araç kullanmak

Fahri Trafik Müfettişlerinin Ceza Yazarken Dikkat Etmesi Gerekenler:

 • İhlali net bir şekilde belgelemek
 • Tutanakta tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmak
 • Tutanakları süresinde yetkili birime iletmek

Fahri Trafik Müfettişlerinin Yetkileri:

 • Trafikte kural ihlallerini gözlemlemek
 • İhlalleri fotoğraf veya video ile belgelemek
 • Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı düzenlemek
 • Tutanakları yetkili birime iletmek

Fahri Trafik Müfettişlerinin Yetkileri Dışında Kalan Hususlar:

 • Araç durdurmak
 • Sürücüye ehliyet ve ruhsat kontrolü yapmak
 • Araçta arama yapmak
 • Trafik cezası tahsil etmek

Fahri Trafik Müfettişi Nereye Şikayet Edilir

1. Emniyet Genel Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Şikayet Hattı:

 • Telefon: 159
 • E-posta: [e-posta adresi kaldırıldı]

2. İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü:

Fahri trafik müfettişinin görev yaptığı il/ilçe emniyet müdürlüğüne dilekçe ile şikayette bulunabilirsiniz.

3. Csavutluk:

Fahri trafik müfettişinin, görevi kötüye kullanma, hakaret, tehdit gibi suç teşkil eden bir davranışta bulunduğunu düşünüyorsanız, savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

4. Alo 155 Polis İhbar Hattı:

Fahri trafik müfettişinin trafikte tehlikeli araç kullandığını veya kural ihlali yaptığını görürseniz, Alo 155 Polis İhbar Hattı'na ihbarda bulunabilirsiniz.

Şikayetinizde:

 • Fahri trafik müfettişinin kimlik bilgileri (adı, soyadı, görev yeri)
 • Şikayetinizin konusu (tutum ve davranışı, kural ihlali vb.)
 • Olay tarihi ve saati
 • Olay yeri
 • Şahitlerin ifadeleri (varsa)
 • Deliller (fotoğraf, video vb.)

gibi bilgileri eklemeniz faydalı olacaktır.

Şikayetin İncelenmesi:

Şikayetiniz ilgili birimler tarafından incelenecek ve gerekli işlemler yapılacaktır. Şikayetinizin sonucu hakkında bilgilendirileceksiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Şikayetinizde doğru ve eksiksiz bilgiler vermeniz önemlidir.
 • Asılsız veya haksız şikayetlerde bulunmamanız gerekir.
 • Şikayetinize ilişkin belgeleri saklamanız faydalı olacaktır.
Editör: Deniz İnal