Fatih Sultan Mehmet Halil Paşayı neden öldürdü? Çandarlı Halil Paşa devşirme mi? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Fatih Sultan Mehmet, Halil Paşayı Neden Öldürdü

Fatih Sultan Mehmet'in Halil Paşayı öldürmesi, Osmanlı tarihinde önemli bir olaydır ve tarihçiler arasında bu olayın sebebi hakkında farklı görüşler mevcuttur. En yaygın görüşler şunlardır:

İstanbul'un Fethine Muhalefet:

Bazı tarihçiler, Halil Paşa'nın İstanbul'un fethine karşı çıktığını ve bu durumun Fatih Sultan Mehmet'i kızdırdığını savunur. Paşa'nın, şehrin fethinin çok zor ve maliyetli olacağını ve Osmanlı Devleti'ni zayıflatacağını düşündüğü söylenir. Bu görüşe göre, Fatih, İstanbul'u fethetme arzusunu gerçekleştirmek için Paşa'yı ortadan kaldırmak zorunda kalmıştır.

Rüşvet İddiası:

Bazı kaynaklar, Halil Paşa'nın Bizans'tan rüşvet aldığına dair söylentilerin dolaştığını ve Fatih Sultan Mehmet'in bu durumdan haberdar olduğunu belirtir. Bu iddialar Paşa'nın itibarını zedelemiş ve Fatih'in onu görevden almasına yol açmıştır.

Yetki Mücadelesi:

Genç ve hırslı bir padişah olan Fatih Sultan Mehmet, kendi otoritesini pekiştirmek ve devlet yönetiminde tam kontrol sahibi olmak istiyordu. Halil Paşa ise uzun yıllar başvezirlik yapmış ve Osmanlı Devleti'nde önemli bir güce sahip olmuştu. Bu durum, Fatih ve Halil Paşa arasında bir yetki mücadelesine yol açmış olabilir. Fatih, Paşa'yı ortadan kaldırarak kendi mutlak gücünü pekiştirmeyi amaçlamış olabilir.

Çandarlı Halil Paşa Devşirme Mi

Çandarlı Halil Paşa devşirme değildir. Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti'nde Hristiyan Balkan topraklarından toplanan çocukların İslam'a geçirilerek Yeniçeri Ocağı'nda ve sarayda yetiştirilmesi uygulamasıdır. Çandarlı Halil Paşa ise köklü bir Türk aileden gelmektedir.

Ailesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde önemli görevler üstlenmiştir. Büyükbabası Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa, I. Murad ve II. Bayezid dönemlerinde vezir-i azamlık yapmıştır. Babası Çandarlı İbrahim Paşa da II. Murad döneminde vezir-i azamlık yapmıştır.

Çandarlı Halil Paşa, medrese eğitimi almış ve ilmiye sınıfından yetişmiştir. 1439 yılında II. Murad tarafından vezir-i azamlığa atanmıştır ve bu görevi 15 yıl boyunca sürdürmüştür. İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından idam edilmiştir.

Bazı kaynaklarda Çandarlı Halil Paşa'nın devşirme olduğu bilgisi yer alsa da bu bilgiler tarihsel gerçeklere dayanmamaktadır. Bu bilgiler, muhtemelen Paşa'nın köklü bir aileden gelmemesinden ve devşirme sisteminin kurucularından biri olan dedesiyle olan yakınlığından kaynaklanmaktadır.