FATSA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLÂN
ESAS NO :2023/98
KARAR NO:2023/459Mahkememizin 02.10.2023 tarih ve 2023/98 Esas, 2023/459 Karar sayılı kararı ile sanıklar Mehmed ve Adem oğlu, 09.01.1966 Bulgaristan doğumlu Beyzad Mehmet MAHMUD ile Ramadan ve Xagah kızı, 02.08.1982 doğumlu Vildan HASAN haklarında dolandırıcılık suçundan yapılan yargılama neticesinde Mahkememizin görevsizliğine, dosyanın görevli ve yetkili Fatsa Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş olup, sanıklar Beyzad Mehmet Mahmud ve Vildan Hasan'a dosyada mevcut Kocasinan Mahallesi Balhane Sok. No:3/2 Lüleburgaz/KIRKLARELİ adresinden kararın tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalarda adreslerinin tespit edilemediği anlaşılmakla; 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. maddeleri gereğince karar özetinin ilânen tebliğine, aynı yasanın 31. maddesi gereğince ilâmın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02000623