Sayın Dr. Bülent Kalaycı(*) “Filenin  Sultanlarının” Avrupa şampiyonu olmaları karşısında gururlanmış ve aşağıdaki satırları kaleme alarak bize de göndermiştir. 

“Ebrar ‘ın bayrağımız yükselirken ağlaması Türk kadınının milliyetçiliğini 

Kaptan Eda Erdem in yabancı televizyonuna akıcı İngilizcesiyle verdiği röportaj Türk kadının çağdaşlığını 

Ülkesinde yasaklarla yaşamış baskı görmüş ve Türk vatandaşı olarak özgürlüğünü almış Melissa Vargas ın son sayısındaki sevinci “ne mutlu Türküm diyene “ sözünün içeriğini  

Maçın sonunda Erik dalı ile oynamaları geleneklerimize ne kadar bağlı olduklarını gösterirken 

İstiklal marşını bağıra bağıra söyleyen kızlarımızın ruhlarında birer Türk askeri taşıdığına hep beraber şahit olduk.  

………………………………. 

Hepimiz duygulandık ağladık… 

Türk milleti ruhunda kurt taşır 

Kadınıyla erkeğiyle asker ruhludur. 

Korkmaları bu yüzden… 

İstiklal marşını kaldırmak isteyenleri parlamentoya sokuyor 

Türk kadınını baskılamaya yıldırmaya çalışıyorlar… 

Nafile…” 

Açık bütçe yapmakta ısrar edenleri, ne mutlu türküm demeyenleri, tam bağımsızlık neyimize diyenleri, laik eğitimden uzak duranları son seçimlerde TBMM ne soktular. Türk milleti filenin sultanlarının Avrupa şampiyonu olmalarını gurur ve sevinçle karşılamıştır. Bu şekilde anmaya devam edecektir. Benliğinde bu gururu taşıyacaktır. “Ne mutlu Türküm diyene.”. demeye devam edecektir. Harici bedhahların saldırlar ne kadar sinsi, ne kadar görülmemiş galibiyetin mümessilleri bile olsalar Atatürk’ün yolundan ilerleyecektir. 

(*) Dr. Bülent Kalaycı. İnt Uzm. Emekli Tbp. Alb. Tarihi roman  “ Hadi Gel Anadolu’ya geçelim” ve Balkan Zulmü, Çanakkale Zaferi Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış"  kitaplarının yazarı 

“ Derhal
 

Sayın Kılıçdaroğlu yanlış değerlendirmeler yapmakatadır.

CHP Genel Başkanı Sayın  Kemal Kilicdaroğlu 5 Eylül tarihli, gazetelere göre enflasyon zamlarını az bularak demiştir ki: "DERHAL TELAFİ ZAMMI YAPILMALIDIR" Yanlış olan da budur. O telafi zammı istemeyecek Anayasamızın 166. maddesine  göre " Fiyatlarda istikrar" yani DENK bütçe isteyecektir. Açık bütçeleri de Anayasamızın 150. maddesinin CHP ye  yüklediği hak, yetki ve vecibeler kapsamında  T.C. Anayasa Mahkemesine götürecek ve açık bütçeleri iptal ettirecektir. Doğru söz ve doğru eylem budur. Atatürk ve İnönü'nün direktifleri ortadadır. ( Aşağıya alınmışlardır)Yoksa bu iki ULU kurucumuz hariçten gazel mi okuyorlar.?
 

İşte ulu kurucularımızın direktifleri: 

  • Bugünkü savaşmalarımızın gayesi tam bağımsızlıktır. Bağımsızlığın bütünü ise ancak mali bağımsızlıkla mümkündür. Mali bağımsızlığın korunması için ilk şart bütçenin ekonomik bünye ile orantılı ve DENK olmasıdır.  
  • Milli paranın kudretini beynelmilel buhrana karşı masun bulundurmak başlıca gayemizdir Atatürk. 
  • Enflasyon politikası, iktidarın daha ilk yıllarından itibaren iktisadi bünyeyi süratle takatinden düşürerek 1952 yılının son baharı başlarında, memleketi tam manasıyla iflasa sürüklemiştir. Kelimeyi tartarak kullanıyoruz.  
  • Bütçe açığı, bir milleti, rutubetin bir binayı çökertmesi gibi yok eder  İsmet İnönü 

Ana Muhalefet. Adı üstünde. Tüm Muhalefetin annesi. Ana muhalefet bir orkestra şefi gibi olmalıdır. Nerede bilimi Anayasayı, hukuku, insan haklarını,  milletine kayıtsız ve şartsız egemenliğini, Devletin varlığını ve bakımsızlığının Atatürk ilkelerini ihlal edildiğini görürse yasal ve Anayasal yetkilerini kullanarak hak ve görevlerini  yerine getirecektir. Buradaki hak ve görevi de zam değil DENK bütçe istemek yapmak ve yaptırmak için öncü olmaktır. 

100. Yıl Marşı 

100. Yıl Marşının sözleri internette dolaşıyor. Nerede o 10.  yıl marşının heyecanı ve gururu nerede dolaşan linkteki marşın  

https://www.youtube.com/watch?v=4-Cb6mgfc94 linkindeki şiirin/marşın heyecanı ve gururu. 

 

Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan. 

Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri! 

O heyecan o coşku yok ki. Dünya paralarına göre 26.000.000 defa ezilen paramızla 100. Yıl Marşı ancak bu kadar yazılabiliyor. 100. yılda Cumhuriyetimizin getirildiği nokta şudur. Acaba 101. yıla dönebilir miyiz? 101. yıla dönecek kadar gücümüz kaldı mı? Noktasıdır. Acı ama gerçek budur.