Baş; “Yabancı kaynak kullanan şirketlerin daha fazla vergi ödemesine sebep olan Finansman Gider Kısıtlaması şirketlerimizin sermayesinin da­ha da fazla erimesine yol açmaktadır.

Ekonomik kriz dönemlerinde finansman gider kısıtlaması uygulanmamalıdır.” Diye konuştu.