Yapılan araştırmalara göre fındığın kültürel kaynağının Çin olduğu ve oradan İran'a geçtiği sonra da Anadolu'nun Doğu Karadeniz kıyılarına dikildiği belirlenmiştir.

Fındığın Gerçek Kaynağı Neresidir?

 Gerçek kaynağının Çin olmasına karşın fındığın anavatanı olarak Türkiye'nin Karadeniz kıyılarını işaret etmektedir. Milattan önce 2838 yıllarında yetiştirildiği sanılmaktadır. Tarihi kaynaklarda İsa'dan önce 400 yıllarında keresus'ta Giresun geçen en eski adı olarak pontusu yemişi adını verdiği bu meyveden bahsetmektedir.

Fındığın İsmi Nereden Gelmektedir?

Fındığın buradan yayıldığı ve anavatanının Karadeniz olduğu bilinmektedir. Birçok isim değişikliğine uğrayan fındık çeşitli şekillerde söylenmiş bunlardan pontos cevizi pontik Orta Asya'daki Türkler tarafından Kasuk, Çetlevük, bunduk fınduk son olarak  fındık denilmiştir.

Orduda İlk Fındık Üreticiliği

Ordu'da fındık ziraatı geç bir dönemdedir. Sıtma hastalığını önlemek için pirinç ekiminin yasaklanması ve fındık üretiminin teşviki 9 Haziran 1894 tarihlidir. 1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla koruma altına alınan fındık için Birlikler kuruldu. 1938 yılında fındık tarım satış Kooperatifleri Birliği Fiskobirlik kurulmuştur. Dünya fındık üretiminin %70-75'i Türkiye'de geri kalanı ise İtalya İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilir. 19 çeşite yakın fındık çeşidi vardır. Ekonomiye katkısı son derece önemli olan fındığın çerez olarak yağ ve pasta çikolata gibi gıda sanayinde de kullanılması önemli gelir kaynaklarındandır. içerdiği Protein karbonhidrat yağ ve vitaminleri ile sağlık deposudur halkın en büyük geçim kaynağı olan fındık üreticisi değişen ekonomik şartlarda zorlanmaktadır maliyeti ve iş gücü ele alındığında fındığı gereken değerin verilmesi halkın refah için son derece önemlidir.