Gelir vergisinden hangi giderler düşer? 2024 Gelir vergisinden hangi harcamalar neler düşülür? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Gelir Vergisinden Hangi Giderler Düşer

Gelir vergisinden düşülebilecek giderler, kazancın elde edilmesi ve korunması ile ilgili olan tüm harcamaları kapsar. Bu giderler genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir:

1. Ticari ve Mesleki Giderler:

 • Kira bedelleri
 • Ücretler
 • Sosyal Güvenlik Primleri
 • Bağ-Kur primleri
 • Mal ve hizmet alımları
 • Reklam ve tanıtım giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Kırtasiye ve matbaa giderleri
 • Telefon ve internet giderleri
 • Kira bedelleri
 • Amortismanlar
 • Banka ve kredi faizleri
 • Vergi ve harçlar
 • Sigorta giderleri
 • Dava ve tahsilat giderleri

2. Kira Gelirlerinden İndirilecek Giderler:

 • Emlak vergisi
 • Bina aidatı
 • Kira bedeli
 • Tamirat ve tadilat giderleri
 • Isınma ve aydınlatma giderleri
 • Su ve kanalizasyon giderleri
 • Bahçe ve çevre düzenlemesi giderleri
 • Yönetim giderleri

3. Diğer Giderler:

 • Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen eğitim ve sağlık harcamaları
 • Bağımlı çocuklar için ödenen nafaka
 • Evden çalışmaya mahsus kullanılan internet ve elektrik giderleri

Giderlerin Vergiye İndirilebilmesi İçin Şartlar:

 • Giderlerin kazancın elde edilmesi ve korunması ile ilgili olması gerekir.
 • Giderlerin belgelendirilmesi gerekir.
 • Giderlerin usulüne uygun olarak kaydedilmesi gerekir.

2024 Gelir Vergisinden Hangi Harcamalar Düşülür

2024 Yılında Gelir Vergisinden Düşülebilecek Harcamalar

2024 yılında gelir vergisinden düşülebilecek harcamalar genel olarak şu şekildedir:

1. Ticari ve Mesleki Giderler:

 • Kira bedelleri
 • Ücretler
 • Sosyal Güvenlik Primleri
 • Bağ-Kur primleri
 • Mal ve hizmet alımları
 • Reklam ve tanıtım giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Kırtasiye ve matbaa giderleri
 • Telefon ve internet giderleri
 • Kira bedelleri
 • Amortismanlar
 • Banka ve kredi faizleri
 • Vergi ve harçlar
 • Sigorta giderleri
 • Dava ve tahsilat giderleri

2. Kira Gelirlerinden İndirilecek Giderler:

 • Emlak vergisi
 • Bina aidatı
 • Kira bedeli
 • Tamirat ve tadilat giderleri
 • Isınma ve aydınlatma giderleri
 • Su ve kanalizasyon giderleri
 • Bahçe ve çevre düzenlemesi giderleri
 • Yönetim giderleri

3. Diğer Giderler:

 • Gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen eğitim ve sağlık harcamaları (2024 yılı için yıllık beyan edilen gelirin %10'u ile sınırlıdır.)
 • Bağımlı çocuklar için ödenen nafaka
 • Evden çalışmaya mahsus kullanılan internet ve elektrik giderleri (belirli limitlere tabidir.)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Bazı giderlerin indirilebilmesi için belli bir limit vardır.
 • Bazı giderler indirilebilir giderler kapsamında yer almaz.
 • Giderlerin belgelendirilmesi ve usulüne uygun olarak kaydedilmesi gerekir.

2024 Yılında Önemli Değişiklikler:

 • 2024 yılı için mesken kira gelirlerinde gelir vergisi istisnası 33.000 TL'ye yükseltilmiştir.
 • Eğitim ve sağlık harcamalarında indirim limiti yıllık beyan edilen gelirin %10'u olarak belirlenmiştir.
 • Evden çalışmaya mahsus kullanılan internet ve elektrik giderleri için indirim imkanı getirilmiştir.
Editör: Deniz İnal