Son zamanlarda TRT dizisiyle gündemde olan Selahaddin Eyyubi, 1171 yılında Şii Fâtımî Hâlifeliği'ni ortadan kaldırarak Mısır'ın kontrolünü ele geçirdi. 1187 yılında Hıttin Muharebesi'nde Haçlı ordusunu mağlup ederek Kudüs'ü fethetti.

Selahaddin Eyyubi: Kudüs Fatihi ve Eyyûbîler Devleti'nin Kurucusu

Hayatı ve Erken Dönemleri

Selahaddin Eyyubi, 1137 yılında Tikrit'te doğdu. Babası Necmeddin Eyyub, Selçukluların Tikrit valisiydi ve amcası Nureddin Zengi'nin ordu komutanıydı. Ailesi, Selçuklu emiri Musul Atabeyi İmadeddin Zengi'nin hizmetinde görev aldı. Selahaddin, erken yaşta askeri ve yönetimsel eğitim alarak büyüdü ve bu eğitim onun ilerideki başarısının temelini oluşturdu​.

Askeri Başarıları ve Kudüs'ün Fethi

Selahaddin Eyyubi, 1171 yılında Şii Fâtımî Hâlifeliği'ni ortadan kaldırarak Mısır'ın kontrolünü ele geçirdi. 1187 yılında Hıttin Muharebesi'nde Haçlı ordusunu mağlup ederek Kudüs'ü fethetti. Bu zafer, 88 yıllık Haçlı egemenliğine son verdi ve Kudüs'ü İslam dünyasına geri kazandırdı. Selahaddin, Kudüs'ü fethederken gösterdiği hoşgörü ve merhametle de tanınır; şehri ele geçirdikten sonra büyük bir katliam yapmamış, birçok Hristiyan'ın fidye karşılığında serbest bırakılmasını sağlamıştır​.

Selahaddin Eyyubi

Siyasi ve İdari Başarıları

Selahaddin, sadece bir askeri lider değil, aynı zamanda yetenekli bir devlet adamıydı. Eyyûbîler Devleti'nin temellerini atarak Mısır, Suriye, Yemen ve Hicaz gibi geniş bir bölgeyi kontrol altına aldı. Eyyûbîler Devleti, onun ölümünden sonra da varlığını sürdürdü ve İslam dünyasında önemli bir güç olarak tanındı​.

Mirası

Selahaddin Eyyubi, İslam dünyasında adalet ve merhamet sembolü olarak anılır. Askeri dehası, Kudüs'ü Haçlılardan geri alması ve İslam dünyasını birleştirme çabaları, onun tarihteki önemli yerini pekiştirmiştir. Selahaddin'in ardından Eyyûbî Devleti, onun mirasını devam ettirerek bölgedeki politik dengeyi değiştirdi ve uzun yıllar süren bir hakimiyet kurdu​.

Selahaddin Eyyubi Kudüs Fatihi kimdir?

Hayatı ve Kariyeri

Selahaddin Eyyubi, Eyyûbîler Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. 1137 yılında Tikrit'te doğmuş, 4 Mart 1193'te Şam'da ölmüştür. 1171'de Şii Fâtımî Hâlifeliği'ni feshederek Mısır Sultanı olmuştur. Eyyubi, 1187'de Kudüs'ü Haçlılardan alarak İslam dünyasına kazandırmıştır.

Askeri Başarıları

1187'de Hıttin Muharebesi'nde Haçlı ordusunu yenmiş, Kudüs'ü fethetmiştir. III. Haçlı Seferi'nde İngiliz Kralı I. Richard'a karşı mücadele etmiş ve Ramla Antlaşması ile Kudüs'ü muhafaza etmiştir.

Editör: Samet Varol