Hakkındaki nasıl yazılır? Detayları okuyacağınız haberimizde..

TDK Nedir

TDK, 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkçeyi incelemek ve geliştirmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Ankara'da bulunan TDK, Türkçenin korunması, zenginleştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

TDK'nın Başlıca Görevleri:

 • Türkçenin gramerini ve imlasını belirlemek
 • Türkçe sözlükler ve terim sözlükleri hazırlamak
 • Türkçenin yabancı dillerden etkilenmesini önlemek
 • Türkçenin güzel ve doğru kullanımı için çalışmalar yapmak
 • Türk dili ve edebiyatı ile ilgili araştırma ve yayınlar yapmak

TDK'nın Yayınları:

 • Türk Dil Kurumu Belleten
 • Türk Dili Dergisi
 • Türk Dili Araştırmaları Yıllığı
 • Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü
 • Türkçe Sözlük
 • Yabancı Sözlere Karşılıklar Kılavuzu
 • Dil Bilgisi Kılavuzu
 • Yazım Kılavuzu

TDK'nın Hizmetleri:

 • Çeviri Danışmanlığı
 • Yazım Denetleme
 • Terim Danışmanlığı
 • Etimoloji Danışmanlığı
 • Metin Seslendirme

Hakkındaki Kelimesi Nasıl Yazılır

"Hakkındaki" kelimesi bitişik yazılır.

Doğru kullanım:

 • Hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum.
 • Bu konudaki hakkındaki bilgileri paylaşabilir misin?
 • Yazdığı makale hakkındaki yorumlar çok olumlu.

Yanlış kullanım:

 • Hakkın da ki düşüncelerini merak ediyorum. (Yanlış)
 • Bu konudaki hakın da ki bilgileri paylaşabilir misin? (Yanlış)
 • Yazdığı makale hakkın da ki yorumlar çok olumlu. (Yanlış)

"Hakkında" kelimesinin "hak" ve "üzerine" kelimelerinden oluştuğunu düşünmek yanlış olabilir. Bu kelimeler ayrı ayrı kullanıldığında farklı anlamlar taşırlar.

Örnekler:

 • Bu kitap hak benim. (Sahiplik anlamı)
 • Masanın üzerine bir kitap koydum. (Yer anlamı)

"Hakkında" kelimesi ise bir şey üzerine bilgi veya düşünce ifade etmek için kullanılır.

Unutmayın: "Hakkında" kelimesi her zaman bitişik yazılır.

Editör: Deniz İnal