Havlayan komşu köpeği nereye şikayet edilir? Köpek havlama sesi suç mu? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Havlayan Komşu Köpeği Nereye Şikayet Edilir

Havlayan komşu köpeği için aşağıdaki kurumlara şikayette bulunabilirsiniz:

1. Zabıta:

 • İlk aşamada, 153 Zabıta hattını arayarak şikayetinizi iletebilirsiniz.
 • Zabıta ekipleri, şikayetiniz üzerine olay yerine gelerek gerekli incelemeleri yapar.
 • Gürültü seviyesini ölçer ve yasalara aykırıysa tutanak tutar.
 • Köpek sahibine gürültü kirliliği yapmaması için uyarıda bulunur.
 • Gerekirse idari para cezası uygular.

2. Çevre İl Müdürlüğü:

 • Zabıta tarafından yapılan işlemden sonra sorun devam ederse, Çevre İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurabilirsiniz.
 • Dilekçenizde, köpeğin havlama saatlerini, süresini ve gürültü seviyesini detaylı bir şekilde belirtmeniz önemlidir.
 • Çevre İl Müdürlüğü, gerekli incelemeleri yaparak köpek sahibine gürültü kirliliği yapmaması için uyarıda bulunur.
 • Gerekirse idari para cezası uygular.

3. Sulh Hukuk Mahkemesi:

 • Zabıta ve Çevre İl Müdürlüğü'nün yaptıkları işlemlere rağmen sorun devam ederse,Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açabilirsiniz.
 • Davada, köpek havlamasının günlük hayatınızı nasıl olumsuz etkilediğini detaylı bir şekilde açıklamanız gerekir.
 • Mahkeme, delilleri inceleyerek ve tanık dinleyerek karar verir.
 • Karar lehine olursa, mahkeme köpek sahibinin köpeğinin havlamasını engellemesi için gerekli önlemleri almasını emredebilir.

Köpek Havlama Sesi Suç Mu

Köpek havlama sesi, Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak tanımlanmaz. Ancak, bazı durumlarda gürültü kirliliği olarak kabul edilebilir ve idari para cezasına neden olabilir.

Gürültü kirliliği olarak kabul edilebilmesi için:

 • Havlamanın sürekli ve aşırı olması gerekir.
 • Havlama, normal yaşam koşullarını zorlaştıracak ve huzuru bozacak seviyede olmalıdır.
 • Havlama, belirli saatlerde (örneğin, gece yarısı) daha rahatsız edici kabul edilir.

Köpek havlama sesinin gürültü kirliliği olarak değerlendirilip değerlendirilmediği:

 • Olay yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir.
 • Gürültü seviyesinin desibel cinsinden ölçümü yapılır.
 • Yasal sınır değerler aşılırsa, gürültü kirliliği kabul edilir.

Gürültü kirliliği nedeniyle idari para cezası:

 • Zabıta tarafından uygulanır.
 • Cezanın miktarı, havlamanın süresine, sıklığına ve gürültü seviyesine göre değişir.

Köpek havlama sesinden dolayı şikayetçi olmak için:

 • 153 Zabıta hattını arayabilirsiniz.
 • Çevre İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile başvurabilirsiniz.
 • Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açabilirsiniz.

Köpek sahiplerinin gürültü kirliliğini önlemek için:

 • Köpeklerini eğitmeleri ve aşırı havlamayı engellemeleri önemlidir.
 • Köpeklerini yalnız bırakmamaya veya ses geçirmeyen bir ortamda bırakmaya özen göstermelidirler.
 • Komşularıyla iletişim kurarak, havlama sesinin rahatsızlık verdiğini bildirmeleri ve çözüm bulmaya çalışmaları gerekir.

Yasal Düzenlemeler:

 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu: Taşınmaz mülkiyetinin korunması kapsamında, komşunun gürültü kirliliği yapmasını engelleme hakkınız vardır.
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu: Gürültü kirliliği yapmamak, kabahat olarak kabul edilir ve idari para cezasına tabidir.
 • 2872 Sayılı Çevre Kanunu: Çevre kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri almak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasındadır.
Editör: Deniz İnal