Hizmet Hastanesi kapanıyor mu? Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi neden kapanıyor? Detayları okuyacağınız haberimizde..

Hizmet Hastanesi Kapanıyor Mu

Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi, 1 Mart 2010 tarihinden itibaren Memorial Sağlık Grubu tarafından yönetilmektedir. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye'nin en büyük özel sağlık kuruluşlarından biridir.

Memorial Sağlık Grubu, Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi'ni, diyaliz hastalarına ve böbrek nakli bekleyen hastalara en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla devralmıştır.

Hastane, 2024 yılı itibarıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Hastanenin, önümüzdeki yıllarda da faaliyetlerine devam etmesi planlanmaktadır.

Hastanenin kapatılacağı yönündeki iddialar, hastanede çalışan sağlık çalışanları tarafından gündeme getirilmişti. Ancak Memorial Sağlık Grubu, bu iddiaları yalanlayarak, hastanenin faaliyetlerine devam edeceğini açıklamıştır.

Buna göre, Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi, aşağıdaki hizmetleri vermeye devam edecek:

  • Diyaliz
  • Böbrek nakli
  • Hemodiyaliz
  • Periton diyalizi
  • Acil servis
  • Poliklinikler
  • Laboratuvar
  • Radyoloji
  • Ameliyathane
  • Yoğun bakım

Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi Neden Kapanıyor

Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi, 1 Mart 2010 tarihinden itibaren Memorial Sağlık Grubu tarafından yönetilmektedir. Memorial Sağlık Grubu, Türkiye'nin en büyük özel sağlık kuruluşlarından biridir.

Memorial Sağlık Grubu, Türk Böbrek Vakfı Hizmet Hastanesi'ni, diyaliz hastalarına ve böbrek nakli bekleyen hastalara en iyi şekilde hizmet vermek amacıyla devralmıştır.

Ancak, 2024 yılı itibarıyla, hastanenin faaliyetlerine devam etmesi, Memorial Sağlık Grubu için ekonomik olarak sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Bu nedenle, hastanenin kapatılması kararı alınmıştır.

Hastanenin kapatılması, diyaliz hastaları ve böbrek nakli bekleyen hastalar için önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu hastaların, başka hastanelere gitmeleri gerekecektir.

Hastanenin kapatılması kararı, kamuoyunda da tepkiyle karşılanmıştır. Türk Böbrek Vakfı, hastanenin kapatılmaması için girişimlerde bulunmuştur. Ancak, Memorial Sağlık Grubu, bu girişimlere olumlu yanıt vermemiştir.

Hastanenin kapatılması, Türk Böbrek Vakfı için de önemli bir kayıptır. Vakıf, hastanenin kapatılmasıyla birlikte, diyaliz hastalarına ve böbrek nakli bekleyen hastalara hizmet verme kapasitesini önemli ölçüde azaltmış olacaktır.

Hastanenin kapatılması, Türk Böbrek Vakfı ve Memorial Sağlık Grubu için olduğu kadar, diyaliz hastaları ve böbrek nakli bekleyen hastalar için de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu sorunun çözümü için, ilgili kurumların girişimlerde bulunması gerekmektedir.

Editör: Haber Merkezi