Ordu Çevre Derneği ve Perşembe Doğa ve Kent Gönüllüleri tarafından Ordu İdare Mahkemesine açılan “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için açılan davanın görevlendirdiği Bilirkişi Heyeti raporu davacıları memnun etti. Davacılar mahkemeye sundukları görüşlerinin Bilirkişi Heyeti tarafından da raporda belirttiklerini söylediler.

   Bilirkişi Raporunun sonunda “…proje kapsamındaki faaliyetin konusu, işletme yöntemi, tesisler, tesislerin yapımı, üretim sürecindeki çevresel etkiler, faaliyetin çevresel etki alanı, süresi boyunca faaliyetin çevresel etkilerinin en aza indirilmesi için alınması taahhüt edilen alan özelinde olmayan teorik ve genel önlemlerin etkin ve yeterli olmadığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen 19.12.2023 tarihli “ÇED Gerekli Değildir” kararına teknik ve bilimsel bakımdan yerinde olmadığı görüş ve kanaatindeyiz” vurgusuyla “ÇED Gerekli Kararı” uygun görülmemiş. 

Bilirkişiler çevrecileri doğruladı

     Ordu Çevre Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve davanın avukatı olan Haluk Türkmen bilirkişi raporunu değerlendirerek şunları söyledi, “Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği tarafından verilen ÇED Gerekli Değildir kararına dayanarak Perşembe ilçemiz sahil bandında 600 metre uzunluğundaki alanda yapmak istediği deniz dolgu projesinin iptali için Ordu İdare Mahkemesi’ndeki davada, keşif sonrası düzenlenen bilirkişi heyeti raporu, iptal isteği gerekçelerimizi doğrular nitelikte rapor vermiştir. Rapora itiraz süresi geçtikten sonra İdare Mahkemesi’nce yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz. Sonrasında da iptal isteğimizin kabulüne karar verilmesi büyük olasılıklı beklentimiz. Bundan sonraki uğraşımız, Soğukpınar Mahallesi merkezli beş mahallemizi kapsayan maden arama ve çıkarma projesi için örgütlü çabamızı üst seviyelere çıkarmak olacaktır. Doğamızın talanına yasal çerçevelerde mücadele ile izin vermeyeceğiz.”

Merper

Arıtmaya gereksinimiz var

     Perşembe Doğa ve Kent Gönüllüleri grubundan Ayşe Nur Aydın ise, “Bizler, Perşembeli olarak baştan beri kıyılarımızın bozularak ranta kurban edilmemesini, dolguya değil arıtmaya ihtiyacımız olduğunu, kıyılarımız doldurulduğunda kıyı deformasyonundan tutun da buraya özgü canlıların yaşam alanının bozulması, toz, gürültü, trafik yükü gibi pek çok olumsuz etkileri olacağını, bakir ve "sakin şehir" olarak kalmak istediğimizi çeşitli yöntemlerle anlatmaya çalıştık. Yasal haklarımızı kullanarak konuyu yargıya taşıdık. Alanında uzman olan bilirkişi heyetindeki bilim insanları da bizim haklılığımızı raporlaştırdı. Eminim mahkeme sonucunda da aynı karar çıkacak. Kazanan Perşembe'miz olacak.” diyerek taleplerini dile getirdi.

İlk raunt Perşembe’nin

    Perşembe Doğa ve Kent Gönüllüleri grubundan Atilla Özova da “Doğamızı, toprağımızı, sahillerimizi korumak için Perşembe halkının başlattığı büyük direnişte ilk raunt Perşembe halkının zaferiyle sonuçlandı, Bilirkişi ÇED gereklidir kararı verdi. Bu gelişme yağmacı düzene karşı direnen halkların her zaman kazanabileceğini göstergesidir.” dedi.

Sahil kasabamızı koruyacağız

    Perşembe Doğa ve Kent Gönüllüleri grubundan Mihrigül Aydın ise, “Mahkeme heyetine sunulacak, kıyı dolgu projesi bilirkişi raporunun lehimize gelmesini memnuniyetle karşılıyoruz. İnanıyor ve diliyoruz ki yüce mahkememiz bu konuda son derece sağduyulu davranacak ve bu dolgu işine onay vermeyecektir. Çevreye duyarlı Perşembe’de yaşayan sakinler olarak tüm çabamız, doğası bozulmamış, betonlaşmamış, sağlıklı balık yiyebileceğimiz bir bu şirin sahil kasabamızı çocuklarımıza bozulmadan bırakabilmektir.  Bunun için sesimizi duyurana ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.” Diye konuştu. Haber merkezi

Ordu Sahilinde 45 Yapı ve Kamelya İçin Yıkım Kararı Ordu Sahilinde 45 Yapı ve Kamelya İçin Yıkım Kararı

Editör: Soner Özdemir