İhbar süresi iş günü mü takvim günü mü? İhbar süresi ne zaman başlar? Detayları okuyacağınız haberimizde..

İhbar Süresi İş Günü Mü Takvim Günü Mü

İhbar süresi, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işçinin işyerinde çalışmış olduğu süreye göre belirlenmiş olan süredir. Bu süre, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar ve işçinin işyerinden ayrılacağı tarihte sona erer.

İhbar süresi, iş kanunu madde 17'de şu şekilde düzenlenmiştir:

"İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi halinde, işveren ihbar tazminatı ödemek veya işçiyi bu süreyle çalıştırmak zorundadır.

İhbar süresi, hizmet süresine göre aşağıdaki şekildedir:

  • 6 aydan az kıdemli işçi için 2 hafta,
  • 6 aydan 1 yıla kadar kıdemli işçi için 4 hafta,
  • 1 yıldan 3 yıla kadar kıdemli işçi için 6 hafta,
  • 3 yıldan fazla kıdemli işçi için 8 haftadır.

İşverenin iş sözleşmesini işçinin ölümü halinde feshetmesi halinde ihbar süresine gerek yoktur."

İhbar süreleri, takvim günü olarak hesaplanır. İşçinin işyerinde çalışmış olduğu süre, iş sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren hesaplanır. İşçi, işyerinde çalışmış olduğu süreye göre belirlenmiş olan ihbar süresini, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar ve işçinin işyerinden ayrılacağı tarihte sona erer.

Örneğin, bir işçinin işyerinde 2 yıl 6 ay çalıştığını varsayalım. Bu durumda işçinin ihbar süresi 6 haftadır. İşveren, işçiyi 30 Kasım 2023 tarihinde işten çıkardığını varsayalım. Bu durumda işçinin ihbar süresi 30 Kasım 2023 tarihinde başlar ve 14 Aralık 2023 tarihinde sona erer. İşçi, 14 Aralık 2023 tarihinde işyerinden ayrılmalıdır.

İhbar süreleri, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar ve işçinin işyerinden ayrılacağı tarihte sona erer. Bu süreler, iş günü olarak değil, takvim günü olarak hesaplanır.

İhbar Süresi Ne Zaman Başlar

İhbar süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar. İşveren, işçiye yazılı olarak fesih bildirimi yapar ve bildirimin işçiye ulaştığı tarihten itibaren ihbar süresi işlemeye başlar.

İhbar süresinin başlangıç tarihi, fesih bildiriminde belirtilen tarih veya karşı tarafa ulaştığı tarih, hangisi daha önceyse o tarihten itibaren işlemeye başlar.

Örneğin, işveren, işçiye 30 Kasım 2023 tarihinde fesih bildirimi gönderdiğini varsayalım. Fesih bildirimi, işçiye 1 Aralık 2023 tarihinde ulaştığını varsayalım. Bu durumda ihbar süresi 1 Aralık 2023 tarihinde başlar ve 14 Aralık 2023 tarihinde sona erer.

İhbar süresi, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar ve işçinin işyerinden ayrılacağı tarihte sona erer. Bu süreler, iş günü olarak değil, takvim günü olarak hesaplanır.