Tüm dünyayı yakından ilgilendiren iklim yasası nedir? İklim yasası maddeleri nelerdir? İklim yasası onayladın mı? Detayları haberimizde..

İklim Yasası Nedir

İklim yasası, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hazırlanmış bir yasadır. İklim değişikliği, dünyanın en acil sorunlarıdan biridir ve küresel ısınma, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi birçok olumsuz etkiye neden olmaktadır. İklim yasası, bu etkileri azaltmak için gerekli önlemleri almak ve iklim değişikliğiyle mücadelede ilerlemeyi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

İklim yasası, genellikle aşağıdakileri kapsayan bir dizi önlemi içerir:

 • Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hedefler ve planlar
 • Emisyon ticaret sistemi veya benzeri bir mekanizma
 • Emisyon azaltma projelerine destek
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar
 • İklim değişikliğine uyum için önlemler
 • İklim değişikliğiyle ilgili bilgi ve farkındalık çalışmaları

Türkiye'de İklim Kanunu, 2023 yılında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Kanun, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını hedeflemektedir. Kanun, aşağıdakileri kapsayan bir dizi önlemi içerir:

 • 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını %20 azaltma hedefi
 • Emisyon ticaret sistemi
 • Emisyon azaltma projelerine destek
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar
 • İklim değişikliğine uyum için önlemler
 • İklim değişikliğiyle ilgili bilgi ve farkındalık çalışmaları

Avrupa Birliği'nde, iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanmış bir dizi yasa bulunmaktadır. Bu yasalardan en önemlisi, 2021 yılında kabul edilen Avrupa İklim Yasasıdır. Yasa, AB'nin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını net olarak sıfırlamayı hedeflemektedir. Yasa, aşağıdakileri kapsayan bir dizi önlemi içerir:

 • 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını %55 azaltma hedefi
 • Emisyon ticaret sistemi
 • Emisyon azaltma projelerine destek
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar
 • İklim değişikliğine uyum için önlemler
 • İklim değişikliğiyle ilgili bilgi ve farkındalık çalışmaları

İklim yasaları, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araçtır. Bu yasalar, sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadelede ilerlemeyi sağlamak için gerekli önlemleri almak için kullanılmaktadır.

İklim Yasası Onaylandı Mı

İklim Kanunu 2023 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 20 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaşmasını hedeflemektedir. Kanun, aşağıdakileri kapsayan bir dizi önlemi içerir:

 • 2030 yılı için sera gazı emisyonlarını %20 azaltma hedefi
 • Emisyon ticaret sistemi
 • Emisyon azaltma projelerine destek
 • İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yatırımlar
 • İklim değişikliğine uyum için önlemler
 • İklim değişikliğiyle ilgili bilgi ve farkındalık çalışmaları

Kanunun kabul edilmesi, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım attığını göstermektedir. Kanun, Türkiye'nin sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için gerekli önlemleri almasını sağlayacaktır.

Kanunun kabul edilmesinde, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik kamuoyu baskısı ve çevre örgütlerinin çalışmaları önemli rol oynamıştır. Çevre örgütleri, kanun teklifinin kabul edilmesi için uzun süredir kampanyalar yürütmekteydi.