İş bırakma eylemi, birçok sektörde çalışanların sendikal faaliyetler kapsamında işlerine ara vermesi veya iş bırakarak protesto eylemleri gerçekleştirmesi anlamına gelir. Özellikle eğitim sektöründe, öğretmenlerin iş bırakma eylemi yapması toplumda büyük yankı uyandırır. Peki, İş bırakma eylemi öğretmen okula gider mi? İş bırakma eyleminde ek ders ödenir mi? İşte detaylar...

İş bırakma eylemi öğretmen okula gider mi?

9 ve 10 Mayıs 2024:

 • Türk Eğitim-Sen: 9 Mayıs'ta ilk dersi yapmayacak, ardından normal programa devam edecekler. 10 Mayıs'ta ise tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştirecekler.
 • Eğitim-İş: 9 ve 10 Mayıs'ta tüm gün iş bırakma eylemi yapacaklar.

Eyleme katılım:

 • Eyleme katılım sendikaya, okula ve bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
 • Bazı öğretmenler eyleme katılmayı seçerken, bazıları gitmeyi tercih edebilir.

Okulların durumu:

 • Eylemin kapsamına bağlı olarak bazı okullar 9 ve 10 Mayıs'ta kapalı olabilir.
 • Bazı okullar ise kısmi olarak açık olabilir, ancak dersler aksayabilir.

İş bırakma eyleminde ek ders ödenir mi?

İş bırakma eyleminde ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği, duruma göre değişir.

Ek ders ücreti ödenebilecek durumlar:

 • Sözleşmede ek ders ücreti ödeneceğine dair bir madde varsa: Bu durumda, işveren sözleşmeye uymak zorundadır.
 • İşverenin ek ders ücreti ödemeye istekli olması: İşveren, ek ders ücreti ödemeye istekliyse, bunu size yazılı olarak teyit etmelidir.
 • Toplu iş sözleşmesi ek ders ücreti ödeneceğine dair bir madde içeriyorsa: Bu durumda, işveren toplu iş sözleşmesine uymak zorundadır.

Ek ders ücreti ödenmeyebilecek durumlar:

 • Sözleşmede ek ders ücreti ödeneceğine dair bir madde yoksa: Bu durumda, işveren ek ders ücreti ödemek zorunda değildir.
 • İşverenin ek ders ücreti ödemeye maddi imkanı yoksa: İşveren, maddi imkansızlığı gerekçe göstererek ek ders ücreti ödemeyebilir.
 • Ek derslerin normal çalışma saatleri dışında yapılması: Ek dersler normal çalışma saatleri dışında yapılıyorsa, ek ders ücreti ödenmeyebilir.