İş kanunu değişiyor mu? 4857 sayılı İş Kanunu hala geçerli mi? Detayları okuyacağınız haberimizde..

İş Kanunu Değişiyor Mu

Mevcut İş Kanunu'nun 2003 yılında kabul edilmiş olması ve o zamandan beri iş dünyasında önemli değişiklikler yaşanmış olması. Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması. Esnek çalışma modelleri gibi yeni çalışma biçimlerinin düzenlenmesi. İşçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerinin yeniden gözden geçirilmesi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir taslak hazırlandı. Taslak, ilgili taraflarla görüşülmek üzere paydaşlara gönderildi. Görüşler ve öneriler alınarak taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılacak. Taslak, son haline getirildikten sonra Meclis'e sunulacak.

Günlük ve haftalık çalışma süreleri, fazla mesai ve dinlenme süreleri gibi konularda değişiklik yapılması öngörülüyor. Uzaktan çalışma, esnek mesai, yarı zamanlı çalışma gibi esnek çalışma modelleri kanunla düzenlenecek. Kıdem tazminatının hesaplanma yöntemi ve işverenlerin kıdem tazminatı yükümlülüğü gibi konularda değişiklik yapılması öngörülüyor. İşçi ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevcut düzenlemeler güncellenecek.

İş Kanunu'nda yapılacak değişikliklerin iş dünyası ve çalışanlar üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu Hala Geçerli Mi

4857 Sayılı İş Kanunu hala geçerlidir. 22 Mayıs 2003 tarihinde kabul edilen bu kanun, Türkiye'de işçi ve işveren ilişkilerini düzenleyen temel kanundur.

Ancak, kanun zaman içinde bazı değişikliklere uğramıştır. Son değişiklik 14 Haziran 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu değişiklik ile bazı maddelere eklemeler ve değişiklikler yapılmıştır.

Editör: Deniz İnal