İsrailoğulları arap mı? Israiloğulları hangi soydan gelir? Detayları okuyacağınız haberimizde..

İsrailoğulları Arap Mı

İsrailoğulları ve Araplar arasındaki ilişki karmaşıktır ve kesin bir cevap yoktur.

Bazı önemli noktalar şunlardır:

Etnik Köken:

 • İsrailoğulları, İbrahim'in soyundan gelen Semitik bir halktır.
 • Araplar da İbrahim'in soyundan gelen Semitik bir halktır.
 • Bu nedenle, İsrailoğulları ve Araplar ortak bir ataya sahiptir ve etnik açıdan yakından ilişkilidir.

Dil:

 • İsrailoğulları İbranice konuşur.
 • Araplar Arapça konuşur.
 • İbranice ve Arapça, Sami dil ailesinin üyeleridir ve birçok benzerliği paylaşır.

Din:

 • İsrailoğulları Yahudiliği takip eder.
 • Araplar çoğunlukla Müslüman'dır.
 • Yahudilik ve İslam, İbrahim'in dinlerinden türeyen tek tanrılı dinlerdir.

Tarih:

 • İsrailoğulları, Kenan topraklarında (günümüz Filistin ve İsrail) bir krallık kurdular.
 • Araplar, Arap Yarımadası'nda ortaya çıktılar ve daha sonra geniş bir bölgeyi fethettiler.
 • İsrailoğulları ve Araplar tarih boyunca birçok kez etkileşime girdiler ve bu etkileşimler her zaman dostane olmamıştır.

Günümüz:

 • İsrail, Yahudilerin ulus devletidir.
 • Birçok Arap ülkesinde önemli bir Yahudi nüfusu vardır.
 • İsrail ve Arap ülkeleri arasındaki ilişkiler karmaşıktır ve genellikle gergindir.

İsrailoğulları Hangi Soydan Gelir

İsrailoğulları, İbrahim'in torunu Yakup'un soyundan gelen Semitik bir halktır. Yakup'a İsrail ismi verildiği için, onun soyundan gelenlere de İsrailoğulları denmektedir.

Soykütüğü:

 • İbrahim
  • İshak
   • Yakup (İsrail)
    • 12 Oğul
     • Reuben
     • Şimon
     • Levi
     • Yehuda
     • Dan
     • Naftali
     • Gad
     • Aşer
     • İssakar
     • Zebulun
     • Yusuf
     • Benyamin

Bu 12 oğuldan her biri bir kabileyi temsil eder ve İsrailoğulları bu 12 kabileden oluşur.

Köken:

İsrailoğulları'nın kökeni Kenan topraklarına (günümüz Filistin ve İsrail) dayanır. Mısır'da kölelik yaşadıktan sonra Musa önderliğinde Mısır'dan çıktılar ve Kenan topraklarına geri döndüler. Buraya yerleşerek İsrail Krallığı'nı kurdular.

Günümüz:

Günümüzde İsrailoğulları'nın soyundan gelenler çoğunlukla Yahudiler olarak bilinir. İsrail Devleti'nde ve diasporada (yurt dışında) yaşamaktadırlar.

Editör: Deniz İnal