Araştırmaya göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2022 yılında %49,7 iken 2023 yılında 3 puan artarak %52,7 oldu.

Cinsiyete göre incelendiğinde, kadınların erkeklere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu beyan eden kadınların oranı 2023 yılında %55,1 iken, erkeklerde bu oran %50,3 oldu.

Evli

Evliler bekarlardan daha mutlu

Evlilik durumu da mutluluk oranını etkileyen faktörler arasında yer aldı. Evli olduğunu beyan edenlerin oranı %56,4 iken, evli olmayanlarda bu oran %45,8 olarak gerçekleşti. Evli erkeklerin %53,2'sinin, evli kadınların ise %59,5'inin mutlu olduğu gözlendi.

Rapora göre, yaş gruplarına göre incelendiğinde ise mutluluk oranında en yüksek artış 18-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda mutluluk oranı 2022 yılında %47,9 iken 2023 yılında 6,1 puan artarak %54,0 oldu.

Mutluluk oranının 55 ve daha yukarı yaştaki bireylerde azaldığı gözlendi. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak %49,7 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2022 yılında %57,7 iken 2023 yılında 1,7 puan azalarak %56,0 oldu.

Editör: Atakan Öztürk