Karıncaların ölüm çemberi, bilimsel olarak "ölüm çemberi" olarak bilinir ve yıllardır araştırmacıları şaşırtmaktadır. Bu karıncaların karmaşık doğasını sergileyen, büyüleyici ancak şaşırtıcı fenomenlere odaklanan bu makalede, ölüm çemberlerinin gizemli dünyasına dalacak; kökenlerini, bilimsel bakış açılarını, davranışsal incelikleri ve karıncaları daire çizmeye yönlendiren temel faktörleri keşfedeceğiz. Peki, Karıncaların ölüm çemberi nedir? Karıncalar neden daire çizer? İşte detaylar...

Karıncaların ölüm çemberi nedir?

Karıncalar, yön bulmak için feromonları kullanırlar. Feromonlar, karıncaların bıraktığı ve diğer karıncaların takip ettiği kimyasal izlerdir. Bir karınca, yiyecek veya bir başka karınca kolonisi gibi bir hedefe doğru ilerlerken, arkasında bir feromon izi bırakır. Diğer karıncalar, bu feromon izini takip ederek hedefe ulaşırlar.

Ancak, bazen karıncalar, yanlışlıkla kendi feromon izlerini takip etmeye başlarlar. Bu, karıncaların kendi etrafında dönmesine neden olur. Karıncalar, feromon izini takip ederken, iz gittikçe daha yoğun hale gelir. Bu da, karıncaların izden daha fazla etkilenmesine ve daha hızlı dönmesine neden olur.

Karıncaların kendi etrafında dönmesi, genellikle bir ölüm çemberine yol açar. Karıncalar, dönmeye başladıktan sonra, feromon izinden kurtulamazlar ve sonunda yorgunluktan ölürler.

Karıncaların kendi etrafında dönmesine neden olan bazı faktörler şunlardır:

 • Karıncaların, hedefe doğru ilerlerken, aynı yolu takip etmeleri.
 • Karıncaların, hedefe doğru ilerlerken, çok hızlı olmaları.
 • Karıncaların, hedefe doğru ilerlerken, çok fazla karıncanın olması.

Karıncaların kendi etrafında dönmesini önlemek için, karıncaların hedefe doğru ilerlerken, farklı yolları takip etmeleri sağlanabilir. Karıncaların hedefe doğru ilerlerken, daha yavaş olmaları da yardımcı olabilir.

Karıncalar neden daire çizer?

Karıncalar, yönlerini bulmak için feromon izleri kullanırlar. Bu izler, karıncaların yuvalarını, yiyecek kaynaklarını ve tehlikeli bölgeleri bulmalarına yardımcı olur.

Bir karınca, bir yiyecek kaynağını bulduğunda, buraya dönmek için feromon izleri bırakır. Diğer karıncalar bu izleri takip ederek yiyecek kaynağına ulaşır. Bu süreç, karıncaların yiyecek bulma olasılığını artırır.

Ancak, bazen bu feromon izleri bozulabilir. Bu, bir karıncanın kendi etrafında dönmesine neden olabilir. Karınca, kendi feromon izlerini takip etmeye başlar ve bu da spiral bir yol oluşturur. Karınca, bu döngüden çıkamazsa, açlık ve yorgunluktan ölebilir.

Bu fenomene "ölüm çemberi" adı verilir. Ölüm çemberleri, genellikle düz yüzeylerde, örneğin masalarda veya camlarda görülür.

Ölüm çemberlerinin oluşmasının birkaç nedeni olabilir:

 • Feromon izlerinin bozulması: Bir karınca, kendi feromon izlerini takip etmeye başlarsa, bu bir ölüm çemberine neden olabilir. Bu, bir karıncanın yanlışlıkla kendi feromon izlerini takip etmesi veya bir rüzgar veya su akışı tarafından feromon izlerinin dağıtılması gibi çeşitli nedenlerden dolayı olabilir.
 • Feromon izlerinin birbirleriyle karışması: Birden fazla karınca aynı yiyecek kaynağını bulursa, her karınca kendi feromon izlerini bırakabilir. Bu, birbirine karışan ve karıncaların yönünü kaybetmesine neden olan bir dizi feromon izi oluşturabilir.
 • Feromon izlerinin yetersizliği: Bir karınca, yiyecek kaynağına çok uzaktaysa veya feromon izlerini bırakacak yeterince karınca yoksa, bu bir ölüm çemberine neden olabilir.

Ölüm çemberleri, karıncaların davranışını anlamamıza yardımcı olan ilginç bir fenomendir. Bu fenomen, karıncaların yön bulma yeteneklerini ve feromon izlerinin önemini vurgulamaktadır.

Karıncalar neden toplu halde ölür?

Karıncaların toplu halde ölmesinin iki ana nedeni vardır:

 • Ölüm çemberi
 • Deprem

Ölüm çemberi, karıncaların kendi etraflarında dönerek ölmelerine neden olan bir doğa olayıdır. Karıncalar, etrafta gezinirken arkalarında feromon izlerini bırakırlar. Bu feromon izlerini takip ederek hem yuvalarını, hem yiyecek kaynaklarını, hem de tehlikeli bölgelerin nereler olduğunu bulurlar.

Bazen, karıncalar birbirleriyle karıştırarak yanlış feromon izlerini takip edebilirler. Bu durumda, karıncalar kendi etraflarında dönmeye başlarlar. Bu dönme, zamanla diğer karıncaların da eklenmesiyle bir sarmal haline gelir. Bu sarmal takip öyle bir hal alır ki, yoğun feromon nedeniyle saatlerce hiçbir karınca çemberi kırmaz ve hızla dönüp durmaya devam ederler.

Sonuç olarak, saatlerce çember halinde dönüp duran karıncalar yorgunluktan teker teker ölmeye başlarlar. Bu olay, genellikle nemli ve sıcak havalarda görülür.

Deprem, karıncaların toplu halde ölmesine neden olan bir diğer önemli faktördür. Depremlerden önce, karıncalar kolonilerinden toplu halde ayrılarak dışarı çıkarlar. Bu davranışın nedeni, depremden kaynaklanan elektromanyetik dalgalanmaların karıncaları rahatsız etmesidir.

Depremlerden önce karıncaların toplu halde öldüğü gözlemlenmiştir. Örneğin, 1999 Gölcük depreminden önce bölgedeki karınca kolonilerinde %80'e varan ölümler görülmüştür.

Karıncaların toplu halde ölmesine neden olabilecek diğer faktörler arasında şunlar yer alır:

 • Zehirlenme
 • Hastalık
 • Kuraklık
 • Orman yangını
 • İnsan faaliyetleri (örneğin, ilaçlama, yol yapım çalışmaları)

Karıncalar karınca ölülerini ne yapar?

Karıncalar, karınca ölülerini yuvalarından uzaklaştırma ve bir çöplük veya mezarlık gibi özel bir yere gömme konusunda son derece titizdirler. Bu davranış, karıncaların yuvalarını temiz ve sağlıklı tutmalarına yardımcı olur.

Karıncalar, bir karıncanın öldüğünü fark ettiklerinde, diğer karıncaları haberdar etmek için feromonlar salgılarlar. Bu feromonlar, diğer karıncaların ölen karıncayı yuvadan uzaklaştırmaya başlamasını sağlar.

Ölen karınca, genellikle birkaç karınca tarafından taşınarak yuvadan çıkarılır. Karıncalar, ölen karıncayı genellikle yuvanın yakınında, ancak yuva içinde değil, bir çöplük veya mezarlık gibi özel bir yere gömerler.

Bazı karınca türleri, ölen karıncaları yuvalarının dışına taşır ve onu ormanda veya başka bir yerde bırakırlar. Bu davranışın nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, muhtemelen karıncaların yuvalarını hastalık ve parazitlerden korumaya yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Karıncaların karınca ölülerini nasıl gömdükleri, karınca türlerine göre değişebilir. Bazı karınca türleri, ölen karıncayı sadece yerin altına gömen basit bir gömme işlemi gerçekleştirir. Diğer karınca türleri ise, ölen karıncayı daha özenli bir şekilde gömer. Örneğin, bazı karıncalar, ölen karıncayı yerin altına gömdükten sonra, üzerine toprak, yaprak veya diğer malzemelerle bir tepe oluşturur.

Karıncaların karınca ölülerini gömme davranışı, bir tür sosyal davranıştır. Bu davranış, karıncaların yuvalarını temiz ve sağlıklı tutmalarına yardımcı olur. Ayrıca, karıncaların birbirleriyle iletişim kurma ve işbirliği yapma yeteneklerini de gösterir.

Editör: Kerim Gültaş