Kayyım Nedir?

Kayyım, usulsüzlük yapıldığı belirlenen özel kurumlara ve şirketlere devlet el koyduktan sonra atanan yöneticidir. Bu yöneticiler mahkeme tarafından atanır ve makamlarının kendilerine verdiği yetki ve görevler çerçevesinde çalışmalarını sürdürür.

Kayyum atama süreci, belirli usulsüzlükler sonucu bir kişi veya kurumun yönetimine devlet tarafından el konulması ve bu yönetimin geçici olarak başka bir kişi veya kuruluşa devredilmesi anlamına gelir. Mahkeme kararı ile devlet organlarınca gerçekleştirilen kayyum ataması aşağıdaki durumlarda ortaya çıkmaktadır:

Belirli kurum, şirket veya işletmede ortaya çıkan hukuki usulsüzlükler.

Bir kurum veya derneğin yaptığı faaliyetlerin, kamu düzenini bozma veya güvenliği tehdit etmesi.

Herhangi bir şirket veya kurumda yolsuzluk, yönetememe veya diğer idari nedenlerle idari yetkilerin yanlış kullanılması.

Kimlere Kayyım Atanır?

Kayyım, aşağıdaki durumlarda atanabilir:

Yasal gereklilikler: Reşit olmayan veya kısıtlı olan kişilere, gaiplere ve tüzel kişiliklere kayyım atanabilir.

Usulsüzlük: Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel şirketlerde usulsüzlük yapıldığı veya bu kurumların faaliyetlerinin kamu düzenini bozma veya güvenliği tehdit ettiği durumlarda kayyım atanabilir.

Yolsuzluk: Bir şirket veya kurumda yolsuzluk, yönetememe veya diğer idari nedenlerle idari yetkilerin yanlış kullanılması durumunda kayyım atanabilir.

Kayyım Ataması Nasıl İşler?

Kayyım atama kararı, ilgili mahkeme tarafından verilir. Mahkeme, kayyım atamadan önce, ilgili kişilerden ve kurumlardan bilgi ve savunma alır. Kayyım atanması kararı kesinleştikten sonra, kayyım görevine başlar.

Editör: Atakan Öztürk